Sekce biologické psychiatrie

Předseda:

MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel: 532 232 074
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda:

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
PK Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vědecký tajemník:

prof. MUDr. Látalová Klára

Klinika psychiatrie LF UP a FN
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel.: 585 854 613
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce:
2017 - 2021


Volby do výboru Sekce biologické psychiatrie proběhly korespondenčně v termínu  26.5. - 14.6.2017. Celkem hlasovalo 43 členů, tj. 44,29 %, z celkových 103 zapsaných členů sekce v členské evidenci u ČLS JEP. Jeden hlas byl neplatný. Z toho bylo 42 (43,26 %) hlasů platných. Členové mohli volit jednoho až 3 zástupce do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 2017-2021 byli k datu 22. 6. 2017 zvoleni tito kandidáti z 11 navržených (abecedně: prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D., prof. MUDr. Látalová Klára, Ph.D. a MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.


Členové sekce 

ke 3. 5. 2017

celkem 103 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Albrecht Jakub Praha 2
MUDr. Andrashko Veronika Klecany
prof. doc. MUDr. Bankovská Motlová Lucie, Ph.D. Praha 3
MUDr. Barboríková Zuzana Praha 8
prim. doc. MUDr. Boleloucký Zdeněk, CSc. Vyškov 1
MUDr. Brock Robert Kolín 2
MUDr. Brousil Radim Praha 86
MUDr. Byss Marius Havlíčkův Brod 1
MUDr. Černá Lubica Praha 8
prof. MUDr. Češková Eva, CSc. Brno 2 -B ohunice
MUDr. Čihák František Havlíčkův Brod 1
MUDr. Čížek Jiří Praha 5
MUDr. Drábek Ivan Opava
MUDr. Drábková Nina Opava 1
MUDr. Drlíková Zdenka Jihlava 1
prof. MUDr. Fišar Zdeněk, Ph.D. Praha 2
MUDr. Florianová Eliška Plzeň 26
MUDr. Foltýnová Marie Ostrava l
MUDr. Füzék Zdeněk Brandýs nad L.-St.Bol.
MUDr. Hanušková Vlasta Opava 1
MUDr. Hnídek David Česká Lípa 1
MUDr. Holub Martin Praha 6
MUDr. Horčičko Jan Havlíčkův Brod 1
prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D. Hradec Králové
prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. F.R.C. Psych. Klecany
MUDr. Hronek Jaroslav Plzeň
MUDr. Hubeňák Jan Hradec Králové
doc. MUDr. Jirák Roman, CSc. Praha 2
MUDr. Kamarádová Dana, Ph.D. Olomouc 9
prof. MUDr. Kašpárek Tomáš, Ph.D. Brno 25
MUDr. Kitzlerová Eva, Ph.D. Praha 2
doc. MUDr. Klenerová Věra, DrSc. Praha 28
MUDr. Kobeda Bronislav Praha 81
MUDr. Köhler Richard Hradec Králové
MUDr. Kopeček Miloslav Brandýsek
Ing. Krištofíková Zdenka, Ph.D. Klecany
MUDr. Kučera Vladimír Hradec Králové
PhDr. Kučerová Hana, Ph.D. Brno 25
MUDr. Kučerová Helena Hranice 1
MUDr. Kuprová Miloslava Poděbrady
MUDr. Kutina Jiří Praha 9
MUDr. Lambertová Alena Praha 2
MUDr. Lattová Zuzana Praha 8
MUDr. Malá Jana Hlinsko v Čechách 1
MUDr. Málková Michaela Pardubice 2
MUDr. Mansour-Musová Hind Praha 5
MUDr. Marholdová Kamila Kutná Hora 1
MUDr. Markovič Oto Hostivice
MUDr. Maršálek Michal, CSc. Praha 8
MUDr. Matějka Martin Praha 8
MUDr. Matějková Jana Praha 4
MUDr. Michlová Jitka Zlín 5
MUDr. Mílek Petr Lázně Bělohrad
MUDr. Niederlová Věra Praha 4
MUDr. Nováková Khollová Miroslava Praha 8
MUDr. Novotná Michaela Praha 2
MUDr. Novotná Pavla Litomyšl
MUDr. Novotný Miroslav Jeseník
MUDr. Papežová Simona Praha 9
MUDr. Mgr. Pérez Marek, Ph.D. Havířov 1
doc. MUDr. Plevová Jarmila, CSc. Bílá Voda u Javorníka
MUDr. Podlipný Jiří Plzeň
MUDr. Pospíšilová Hana Praha 5 - Motol
prof. MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc. Olomouc
MUDr. Puškárová Viera Havlíčkův Brod 1
MUDr. Půtová Lenka Žamberk
MUDr. Risler Michal Praha 2
MUDr. Ruferová Věra Hradec Králové
RNDr. Řípová Daniela, CSc. Klecany
MUDr. Sedláček Svatopluk Opava 1
prim. RNDr. MUDr. Sikora Jan, CSc. Praha 8
MUDr. Skopová Jaroslava Praha 5
MUDr. Staňková Soňa Opava 1
MUDr. Staňková Zdeňka Ústí nad Labem 1
MUDr. Staňová Tamara Praha 9
MUDr. Stárková Libuše Olomouc 2
MUDr. Stegerová Martina Kosmonosy
MUDr. Stibral Karel Praha 515
MUDr. Svobodová Jitka, Ph.D. Ostrava - Poruba
MUDr. Šárek Milan Praha 2
MUDr. Šefrnová Vladimíra Praha 6
doc. RNDr. Šerý Omar, Ph.D. Brno
Mgr. Šnorek Václav České Budějovice
RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D. Klecany
MUDr. Tkáč Juraj Jihlava 1
MUDr. Tošnerová Tamara Praha 1
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D. České Budějovice
prim. MUDr. Tůma Ivan, CSc. Hradec Králové
MUDr. Uhlíková Petra Praha 2
MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D. Brno
MUDr. Válek Leoš Turnov 1
prim. MUDr. Venclíková Simona, Ph.D. Brno
MUDr. Vevera Jan, Ph.D. Praha 2
MUDr. Vilč Milan Opava 1
doc. MUDr. Vinař Oldřich, Ph.D. Praha 82
MUDr. Vrzalová Michaela Brno 25
MUDr. Záhorková Eva Beroun
MUDr. Zbytovský Jan Hradec Králové 7
prim. MUDr. Zrzavecká Irena Praha 2
MUDr. Zvěřová Martina, Ph.D. Praha 2
MUDr. Žebrakovský Pavel Příbram 5
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. Olomouc
MUDr. Müllerová Aneta
Plzeň

V ČR v současné době existují dvě odborné pracovní skupiny, které se zabývají biologickou psychiatrií. Jsou to Společnost pro biologickou psychiatrii (SBP) a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Sekce BP). Sekce BP zahrnuje členy PS ČLS JEP se zájmem o biologickou psychiatrii. SBP má širší záběr, jejími členy jsou rovněž lékaři nepsychiatři, přírodovědci a psychologové, kteří nejsou členy PS ČLS JEP. Stav biologické psychiatrie v ČR:


Společnost pro biologickou psychiatrii má adresu http://psych.lf1.cuni.cz/sbp/.
Sekce BP má svůj odkaz na webové adrese PS ČLS JEP http://www.psychiatrie.cz/.
SBP a Sekce BP mají aktuálně částečně společný výbor (respektive všichni současní členové výboru Sekce BP jsou zároveň členy výboru SBP), členské základny jsou shodné jen částečně.


Existence Sekce BP je odůvodněna takto: Biologičtí psychiatři jsou samozřejmě rovněž psychiatři a tudíž členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Mají zájem s ostatními užšími specializacemi v rámci oboru psychiatrie spolupracovat, nikoliv se od nich separovat.
Existence SBP je odůvodněna takto: Pouze samostatná SBP (nikoliv Sekce BP jako součást PS ČLS JEP) může být členem Světové federace společností pro biologickou psychiatrii (WFSBP). WFSBP je hlavní světovou organizací, která sdružuje zájemce o biologickou psychiatrii. Její adresa je http://www.wfsbp.org/ WFSBP pracuje velmi dobře, vydává vlastní časopis The World Journal of Biological Psychiatry (IF 3,58). SBP byla ze strany WFSBP pověřena místní organizací 10. světového kongresu biologické psychiatrie v Praze v roce 2011. Tohoto by Sekce BP principiálně jakožto nečlen WFSBP nemohla nikdy dosáhnout.

 

Pravidelné aktivity Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP (Sekce BP):
Sympozium na Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Sympozium na Vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 

 

Pravidelné aktivity Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP):
Sympozium na Česko – Slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseník 

 

Jednorázová akce Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP) spolu s WFSBP:
10. světový kongres biologické psychiatrie v Praze v roce 2011
http://www.wfsbp-congress.org/

 

Pravidelné společné aktivity Sekce BP a SBP:
Celostátní konference biologické psychiatrie v lázních Luhačovice
Sympozium biologické psychiatrie v Jihlavě 

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Od 10:00 hod. probíhají semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. je program zajištěn jednotlivými sekcemi společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11:00 – 12:30 hod.), schůzemi sekce mladých psychiatrů od 12:15 hod. v Myslivečkově síni, schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:00-13:00 hod.) a schůzemi sekce ambulantní péče od 15:00 hodin v Myslivečkově síni.

Číst dál...

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2017 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.