Sekce poruch příjmu potravy

Předsedkyně:
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Členové sekce 

k 5.1.2017

celkem 70 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Bartůňková Věra Praha 9
MUDr. Berka Jiří Brno 39
MUDr. Bílková Marie Frýdek-Místek 2
MUDr. Blažek Josef Brno 28
MUDr. Brousil Radim Praha 86
PhDr. Brundová Hana Přerov
PhDr. Čápová Hana Lysá nad Labem
MUDr. Čerešňáková Silvie Klecany
MUDr. Černá Lubica Praha 8
MUDr. Čihák František Havlíčkův Brod 1
MUDr. Mgr. Dítě Alois Blížkovice
PhDr. Dragomirecká Eva Praha 58
MUDr. Dušková Ludmila Prachatice
MUDr. Dutková Andrea Praha 415
MUDr. Fifková Hana Praha 3
MUDr. Herrová Želmíra Havlíčkův Brod 1
MUDr. Hodková Iva Opařany
MUDr. Hofmanová Michaela Jičín 1
MUDr. Holanová Marta Brno 15
MUDr. Holanová Petra Praha 2
MUDr. Holendová Jana Opařany
MUDr. Holoubková Jana Brno 2
MUDr. Hron Michal Dobřany
MUDr. Chvála Vladislav Liberec 10
MUDr. Janovská Kamila Český Krumlov 1
MUDr. Jaššová Katarína Praha 2
MUDr. Jurkovská Lucie Praha 8
MUDr. Kalvach Zdeněk Praha 8
PhDr. Kerhartová Lenka Jičín
doc. PhDr. Kocourková Jana Praha 5
MUDr. Kopřivová Marie Praha 3
MUDr. Kouřil Vítězslav Zlín
MUDr. Koutek Jiří Praha 5 - Motol
PhDr. Krch František Praha 2
MUDr. Kryzánková Jana Praha 415
MUDr. Křižanová Naděžda Plzeň 1
MUDr. Kučerová Helena Hranice 1
MUDr. Lemanová Hana Brno 39
PhDr. Los Jiří Praha 8
MUDr. Málková Michaela Pardubice 6
MUDr. Matláková Helena Mělník 1
MUDr. Matuška František Praha 101
MUDr. Němečková Pavla Těšetice
MUDr. Palčíková Alena Brno 16
prof. MUDr. Papežová Hana, CSc. Praha 2
MUDr. Pavlíček Ivo Znojmo 2
MUDr. Pecinovská Olga Praha 28
MUDr. Peychlová Jana Kolín 2
doc. MUDr. Plevová Jarmila, CSc. Bílá Voda u Javorníka
MUDr. Podzimková Dana Hradec Králové
MUDr. Pořizová Miloslava Ústí nad Labem 1
MUDr. Ratajová Dagmar Kroměříž
MUDr. Sekot Miroslav Praha 2
MUDr. Schlupková Lubica Praha 3
MUDr. Schwarzová Jana Ostrava - Poruba
MUDr. Stárková Libuše Olomouc 2
MUDr. Stibral Karel Praha 515
MUDr. Šafandová Radka Benešov u Prahy
MUDr. Šneler Jan Brno
PhDr. Špačková Jana Praha 515
MUDr. Štáfková Valerie Praha 8
Mgr. Štěpánková Tereza Praha 2
MUDr. Šuhajdová Eva Praha 9
MUDr. Tomanová Jana Brno 25
MUDr. Uhlíková Petra Praha 2
MUDr. PhDr. Vaněk David Slaný 1
MUDr. Zámečníková Renata Praha 5 - Motol
MUDr. Zatloukalová Marcela Prostějov 1
MUDr. Zechová Pavla Zábřeh
MUDr. Zemanová Markéta Havlíčkův Brod 1

Abstrakta z X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě  jsou dostupná zde: http://amepra.cz/10pppkonference2015/?q=node/42

Zároveň oznamujeme členům, že se naše Sekce pro poruchy příjmu potravy stala partnerskou organizací Academy for Eating Disorders (AED) s názvem Czech Eating Disorders Association (CZEDA). AED je profesní organizace, která sdružuje více než 1,600 členů ze 47 zemí celého světa. AED pořádá každoročně konferenci o poruchách příjmu potravy a vydává the International Journal of Eating Disorders. Konference má být pořádána v roce 2017 v Praze. Více na http://www.aedweb.org.

Na setkání jsou zváni psychoterapeuti a psychiatři, kteří se v klinické praxi léčbou poruch příjmu potravy zabývají a chtějí s námi sdílet své zkušenosti.

Setkání organizuje Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., předsedkyně Sekce pro PPP, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ

Supervizní setkání pořádala Sekce pro poruchy příjmu potravy (V. Chvála, L. Trapková, H. Papežová) na Denním stacionáři Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze 17.2. a 19.5. 2015. Účastnili se ho psychoterapeuti, psychiatři a zdravotní sestry, kteří se v klinické praxi léčbou poruch příjmu potravy zabývají a chtěli s námi sdílet své zkušenosti. Další možnosti a formy supervize v budoucnosti jsou diskutovány.  

VOLBY DO VÝBORU SEKCE

Výsledky voleb:
Celkem hlasovalo 28 členů, tj. 35 % z celkových 79 ověřených členů sekce.
Do výboru byli k datu 14.6. 2013 zvoleni tito kandidáti:

 

Počet hlasů

Procento hlasů

MUDr. Vladislav Chvála

17

60,71%

PhDr. František Krch 

22

78,57%

Prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. 

27

96,43%

PhDr. Ludmila Trapková Chválová

16

57,14%

MUDr. Petra Uhlíková

21

75,00%

Členové mohli hlasovat pro více kandidátů.Jména kandidátů jsou řazena abecedně.

Seznam členů sekce PPP.pdf

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Od 10:00 hod. probíhají semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. je program zajištěn jednotlivými sekcemi společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11:00 – 12:30 hod.), schůzemi sekce mladých psychiatrů od 12:15 hod. v Myslivečkově síni, schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:00-13:00 hod.) a schůzemi sekce ambulantní péče od 15:00 hodin v Myslivečkově síni.

Číst dál...

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2017 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.