Sekce psychofarmakologická

Předsedkyně 
MUDr. Papežová Simona

Psychiatrická ambulance 
Poliklinika Prosek 
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9
tel.:+420 266 010 279
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Sekce biologické psychiatrie

Předseda:

MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel: 532 232 074
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda:

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
PK Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vědecký tajemník:

prof. MUDr. Látalová Klára

Klinika psychiatrie LF UP a FN
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel.: 585 854 613
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce:
2017 - 2021


Volby do výboru Sekce biologické psychiatrie proběhly korespondenčně v termínu  26.5. - 14.6.2017. Celkem hlasovalo 43 členů, tj. 44,29 %, z celkových 103 zapsaných členů sekce v členské evidenci u ČLS JEP. Jeden hlas byl neplatný. Z toho bylo 42 (43,26 %) hlasů platných. Členové mohli volit jednoho až 3 zástupce do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 2017-2021 byli k datu 22. 6. 2017 zvoleni tito kandidáti z 11 navržených (abecedně: prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D., prof. MUDr. Látalová Klára, Ph.D. a MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.


Členové sekce 

ke 3. 5. 2017

celkem 103 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Albrecht Jakub Praha 2
MUDr. Andrashko Veronika Klecany
prof. doc. MUDr. Bankovská Motlová Lucie, Ph.D. Praha 3
MUDr. Barboríková Zuzana Praha 8
prim. doc. MUDr. Boleloucký Zdeněk, CSc. Vyškov 1
MUDr. Brock Robert Kolín 2
MUDr. Brousil Radim Praha 86
MUDr. Byss Marius Havlíčkův Brod 1
MUDr. Černá Lubica Praha 8
prof. MUDr. Češková Eva, CSc. Brno 2 -B ohunice
MUDr. Čihák František Havlíčkův Brod 1
MUDr. Čížek Jiří Praha 5
MUDr. Drábek Ivan Opava
MUDr. Drábková Nina Opava 1
MUDr. Drlíková Zdenka Jihlava 1
prof. MUDr. Fišar Zdeněk, Ph.D. Praha 2
MUDr. Florianová Eliška Plzeň 26
MUDr. Foltýnová Marie Ostrava l
MUDr. Füzék Zdeněk Brandýs nad L.-St.Bol.
MUDr. Hanušková Vlasta Opava 1
MUDr. Hnídek David Česká Lípa 1
MUDr. Holub Martin Praha 6
MUDr. Horčičko Jan Havlíčkův Brod 1
prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D. Hradec Králové
prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. F.R.C. Psych. Klecany
MUDr. Hronek Jaroslav Plzeň
MUDr. Hubeňák Jan Hradec Králové
doc. MUDr. Jirák Roman, CSc. Praha 2
MUDr. Kamarádová Dana, Ph.D. Olomouc 9
prof. MUDr. Kašpárek Tomáš, Ph.D. Brno 25
MUDr. Kitzlerová Eva, Ph.D. Praha 2
doc. MUDr. Klenerová Věra, DrSc. Praha 28
MUDr. Kobeda Bronislav Praha 81
MUDr. Köhler Richard Hradec Králové
MUDr. Kopeček Miloslav Brandýsek
Ing. Krištofíková Zdenka, Ph.D. Klecany
MUDr. Kučera Vladimír Hradec Králové
PhDr. Kučerová Hana, Ph.D. Brno 25
MUDr. Kučerová Helena Hranice 1
MUDr. Kuprová Miloslava Poděbrady
MUDr. Kutina Jiří Praha 9
MUDr. Lambertová Alena Praha 2
MUDr. Lattová Zuzana Praha 8
MUDr. Malá Jana Hlinsko v Čechách 1
MUDr. Málková Michaela Pardubice 2
MUDr. Mansour-Musová Hind Praha 5
MUDr. Marholdová Kamila Kutná Hora 1
MUDr. Markovič Oto Hostivice
MUDr. Maršálek Michal, CSc. Praha 8
MUDr. Matějka Martin Praha 8
MUDr. Matějková Jana Praha 4
MUDr. Michlová Jitka Zlín 5
MUDr. Mílek Petr Lázně Bělohrad
MUDr. Niederlová Věra Praha 4
MUDr. Nováková Khollová Miroslava Praha 8
MUDr. Novotná Michaela Praha 2
MUDr. Novotná Pavla Litomyšl
MUDr. Novotný Miroslav Jeseník
MUDr. Papežová Simona Praha 9
MUDr. Mgr. Pérez Marek, Ph.D. Havířov 1
doc. MUDr. Plevová Jarmila, CSc. Bílá Voda u Javorníka
MUDr. Podlipný Jiří Plzeň
MUDr. Pospíšilová Hana Praha 5 - Motol
prof. MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc. Olomouc
MUDr. Puškárová Viera Havlíčkův Brod 1
MUDr. Půtová Lenka Žamberk
MUDr. Risler Michal Praha 2
MUDr. Ruferová Věra Hradec Králové
RNDr. Řípová Daniela, CSc. Klecany
MUDr. Sedláček Svatopluk Opava 1
prim. RNDr. MUDr. Sikora Jan, CSc. Praha 8
MUDr. Skopová Jaroslava Praha 5
MUDr. Staňková Soňa Opava 1
MUDr. Staňková Zdeňka Ústí nad Labem 1
MUDr. Staňová Tamara Praha 9
MUDr. Stárková Libuše Olomouc 2
MUDr. Stegerová Martina Kosmonosy
MUDr. Stibral Karel Praha 515
MUDr. Svobodová Jitka, Ph.D. Ostrava - Poruba
MUDr. Šárek Milan Praha 2
MUDr. Šefrnová Vladimíra Praha 6
doc. RNDr. Šerý Omar, Ph.D. Brno
Mgr. Šnorek Václav České Budějovice
RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D. Klecany
MUDr. Tkáč Juraj Jihlava 1
MUDr. Tošnerová Tamara Praha 1
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D. České Budějovice
prim. MUDr. Tůma Ivan, CSc. Hradec Králové
MUDr. Uhlíková Petra Praha 2
MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D. Brno
MUDr. Válek Leoš Turnov 1
prim. MUDr. Venclíková Simona, Ph.D. Brno
MUDr. Vevera Jan, Ph.D. Praha 2
MUDr. Vilč Milan Opava 1
doc. MUDr. Vinař Oldřich, Ph.D. Praha 82
MUDr. Vrzalová Michaela Brno 25
MUDr. Záhorková Eva Beroun
MUDr. Zbytovský Jan Hradec Králové 7
prim. MUDr. Zrzavecká Irena Praha 2
MUDr. Zvěřová Martina, Ph.D. Praha 2
MUDr. Žebrakovský Pavel Příbram 5
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. Olomouc
MUDr. Müllerová Aneta
Plzeň

V ČR v současné době existují dvě odborné pracovní skupiny, které se zabývají biologickou psychiatrií. Jsou to Společnost pro biologickou psychiatrii (SBP) a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Sekce BP). Sekce BP zahrnuje členy PS ČLS JEP se zájmem o biologickou psychiatrii. SBP má širší záběr, jejími členy jsou rovněž lékaři nepsychiatři, přírodovědci a psychologové, kteří nejsou členy PS ČLS JEP. Stav biologické psychiatrie v ČR:


Společnost pro biologickou psychiatrii má adresu http://psych.lf1.cuni.cz/sbp/.
Sekce BP má svůj odkaz na webové adrese PS ČLS JEP http://www.psychiatrie.cz/.
SBP a Sekce BP mají aktuálně částečně společný výbor (respektive všichni současní členové výboru Sekce BP jsou zároveň členy výboru SBP), členské základny jsou shodné jen částečně.


Existence Sekce BP je odůvodněna takto: Biologičtí psychiatři jsou samozřejmě rovněž psychiatři a tudíž členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Mají zájem s ostatními užšími specializacemi v rámci oboru psychiatrie spolupracovat, nikoliv se od nich separovat.
Existence SBP je odůvodněna takto: Pouze samostatná SBP (nikoliv Sekce BP jako součást PS ČLS JEP) může být členem Světové federace společností pro biologickou psychiatrii (WFSBP). WFSBP je hlavní světovou organizací, která sdružuje zájemce o biologickou psychiatrii. Její adresa je http://www.wfsbp.org/ WFSBP pracuje velmi dobře, vydává vlastní časopis The World Journal of Biological Psychiatry (IF 3,58). SBP byla ze strany WFSBP pověřena místní organizací 10. světového kongresu biologické psychiatrie v Praze v roce 2011. Tohoto by Sekce BP principiálně jakožto nečlen WFSBP nemohla nikdy dosáhnout.

 

Pravidelné aktivity Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP (Sekce BP):
Sympozium na Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Sympozium na Vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 

 

Pravidelné aktivity Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP):
Sympozium na Česko – Slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseník 

 

Jednorázová akce Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP) spolu s WFSBP:
10. světový kongres biologické psychiatrie v Praze v roce 2011
http://www.wfsbp-congress.org/

 

Pravidelné společné aktivity Sekce BP a SBP:
Celostátní konference biologické psychiatrie v lázních Luhačovice
Sympozium biologické psychiatrie v Jihlavě 

Sekce psychosomatická

Předseda:
MUDr. Vladislav Chvála
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mob. 737 138 846
Středisko komplexní terapie psychosom. poruch
Jáchymovská 385
460 10 Liberec 10

Číst dál...

Sekce gerontopsychiatrická

Předseda:
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 224 965 328, mob. 607 935 508
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2

Číst dál...

Sekce psychologická

Předseda:
PhDr. Petr Goldmann, CSc., vedoucí psycholog
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická léčebna
Ústavní 91, 181 00 Praha 8

Číst dál...

Sekce pro hypnózu

Předseda:
PhDr. Marie Pečená
Ordinace klin.psychologie
Tererova 1355
149 00 Praha 4 Opatov
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vědecký sekretář:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové výboru:
Mgr. Šárka Bezvodová (Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PhDr. Gazdová Lenka (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Prof. MUDr. Mgr. Jaroslav Kašparů, PhD. (Pelhřimov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

MUDr. Matuška František (Praha 10, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

PhDr. Unger David (Rataje u Kroměříže, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )


Čestný předseda prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž, E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Funkční období výboru: 2017 – 2021


 

Volby do výboru Sekce pro hypnózu proběhly elektronicky v termínu 1.5.- 21.5.2017. Celkem hlasovalo 19 členů, tj. 59,4% z celkových 32 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2017 – 06/2021 bylo k datu 21.5. 2017 zvoleno 7 kandidátů z 12 navržených kandidátů (abecedně: Mgr. Bezvodová Šárka, PhDr. Gazdová Lenka, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D., MUDr. Matuška František, PhDr. Pečená Marie, PhDr. Unger David, Mgr. Víchová Veronika).  Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.

 


Členové sekce  k 10.4.2017

celkem 32 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
Mgr. Bezvodová Šárka Praha 4
PhDr. Gawlik Karel Praha 106
PhDr. Gazdová Lenka Kroměříž
PhDr. Hinková Olga Jihlava 1
Mgr. Hrouzková Alexandra Praha 6
Mgr. Chmelařová Dana Plzeň 26
PhDr. Mgr. Karlický Michal Český Těšín 1
doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D. Rynárec
MUDr. Klanica Vladimír Ostrava 28
MUDr. Klírová Monika, Ph.D. Praha 514
PhDr. Koláčková Barbara Kroměříž 1
MUDr. Kosová Fabienne Praha 101
MUDr. Kostrouch Václav Plzeň 1
Mgr. Král Pavel Praha 101
prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav, CSc. Kroměříž
MUDr. Krejčů Lukáš České Budějovice 4
PhDr. Křížová Ivana Praha 82
MUDr. Matuška František Praha 101
MUDr. Minařík Jakub Praha 7
MUDr. Novotná Lenka Zruč nad Sázavou 1
Mgr. Panenková Erika Libušín
PhDr. Pávková Eva Praha 7
PhDr. Pečená Marie Praha 415
MUDr. Stožický Petr Hustopeče
PhDr. Strobachová Ingrid, Ph.D. Praha 515
MUDr. Suchomel Přemysl Havlíčkův Brod
prof. PhDr. Svoboda Mojmír, CSc. Brno 2
PhDr. Unger David Rataje u Kroměříže
PhDr. Vavrečková Salihová Hikmet Sedlec
Mgr. Víchová Veronika Praha 3
MUDr. Vlačihová Jitka Zuzana Praha 6
PhDr. Vyhnálek Miroslav, CSc. Praha 614


Kurzy hypnózy a další aktivity sekce

Sekce organizuje od roku 1970 každoročně týdenní kurzy hypnózy pro lékaře a klinické (příp. poradenské) psychology v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Obvykle probíhají dva roky po sobě kurzy úvodní a v dalším roce následuje pro jejich absolventy kurz pokračovací.

V posledních letech proběhly tyto kurzy:

26. úvodní kurz ve dnech 17.-21.9. 2007 s 67 účastníky
27. úvodní kurz ve dnech 6.-10. 10. 2008 s 59 účastníky
13. pokračovací kurz ve dnech 5.-9. 10. 2009 s 54 účastníky
28. úvodní kurz ve dnech 4.-8. 20 2010 s 69 účastníky a
29. úvodní kurz ve dnech 3.-7. 10. 2011 s 54 účastníky
14. pokračovací kurz ve dnech 1.-5. 10. 2012 se 20 účastníky
30. úvodní kurz ve dnech 30.9.- 4. 10. 2013 s 59 účastníky
31. úvodní kurz od 29. září do 3. října 2014 se 40 účastníky.
15. pokračovací kurz 5.-9. října 2015 se 34 účastníky.

32. úvodní kurz 3.- 7. října 2016 s 50 účastníky

 

V roce 2017 je plánován další úvodní kurz ve dnech 9.-13. října 2017. Vedení kurzu převzala od prof. Kratochvíla PhDr. Lenka Gazdová z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Zájemci se mohou předběžně hlásit na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Podrobné informace s formulářem závazné přihlášky jim budou zaslány v květnu.


Sekce uspořádala také supervizní soustředění, které se konalo na závěr Česko-slovenské psychoterapeutické konference v Luhačovicích 5.-6. 11. 2011.

Sekce zajišťovala program odpoledních schůzí Psychiatrické společnosti ve dnech 2. února 2011 a 15. května 2013, připravila program pro schůzi 3. června 2015.

Na práci sekce navazuje monografie S. Kratochvíla „Klinická hypnóza", která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Grada ve 3. aktualizovaném vydání. (1. vydání z roku 1990 získalo cenu předsednictva České lékařské společnosti.) V témže nakladatelství vyšla v roce 2011 výzkumně zaměřená monografie „Experimentální hypnóza" od téhož autora.

V roce 2013 byla v rámci Sekce pro hypnózu založena pod vedením Mgr. Veroniky Víchové a Mgr. Šárky Bezvodové Pracovní skupina pro autogenní trénink, která zajišťuje kurzy, výzkum a supervizi pro autogenní trénink. V roce 2014 se podařilo uspořádat 3 dvoudenní kurzy základního stupně AT v Praze, dva na Masarykově Univerzitě v Brně a jeden v Berouně, dále kurz AT pro pokročilé v Praze a pro projekt Tera na Univerzitě Olomouc. Proběhl i kurz vyššího stupně AT. Dne 20. června 2014 se konala v Praze Československá konference s názvem „Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace." Více informací na www.autogennitrenink.cz

Hypnoterapie

Nejedná se o specializaci, ale o dílčí metodu v rámci psychoterapie. Zásady jsou zpracovány v úvodníku Kratochvíl,S.: Hypnóza v psychiatrii. Čes. a slov. Psychiatrie 2001, 97, 107-108 a v článku Kratochvíl,S.: Hypnoterapie. Čes. a slov. Psychiatrie 2003, 99, Suppl.2, 46-51.
Informace o absolventech kurzů hypnózy, kteří mohou v rámci své ambulantní psychoterapeutické praxe nabídnout hypnoterapii, zajišťuje PhDr. Pavel Humpolíček na webu: http://www.hypnoterapeute.hump.cz

Sekce dětské a dorostové psychiatrie

Předseda:
MUDr. Petra Uhlíková

Psychiatrická klinika 1. LF UK


Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
Tel: 224 965 420
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Sekce pro poruchy příjmu potravy

Předsedkyně:
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Číst dál...

Sekce pro soudní psychiatrii

Předseda:
Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Místopředseda:
PhDr. PeadDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Člen:
MUDr. Dana Kertészová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická ambulance
5.května 14, 140 00 Praha 4


Volby do výboru Sekce pro soudní psychiatrii proběhly korespondenčně v termínu 24.3. 2017 – 14. 4. 2017. Celkem hlasovalo 26 členů, tj. 96,3% z celkových 27 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017 – 05/2021 byli k datu 14. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 6 navržených kandidátů (abecedně -  PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA; MUDr. Dana Kertészová; Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.).  Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.


Členové sekce 

k 13.3.2017

celkem 27 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D. Praha 2
prim. MUDr. Brichcín Slavoj Praha 8
MUDr. Čihák František Havlíčkův Brod 1
PhDr. Harsa Pavel, Ph.D. Praha 28
MUDr. Herman Erik, Ph.D. Praha 6
MUDr. Hessler Michal Horoměřice
MUDr. Holanová Marta Brno 15
prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D. Hradec Králové
doc. MUDr. Hynek Karel, CSc. Praha 2
MUDr. Janatka Jiří Praha 6
MUDr. Kertészová Dana Praha 415
Mgr. Mgr. Kolařík Zdeněk Hranice 1
MUDr. Konečný Pavel Zlín 1
MUDr. Krekule Petr, CSc. Praha 6
prim. MUDr. Možný Petr Kroměříž
MUDr. Navrátil Petr Praha 6
MUDr. Novotný Jaroslav Jeseník 3
doc. MUDr. Pavlovský Pavel, CSc. Praha 2
doc. PhDr. Ptáček Radek, Ph.D. Praha 28
MUDr. Sedláček Svatopluk Opava 1
MUDr. Staňková Soňa Opava 1
prim. MUDr. Švarc Jiří, Ph.D. Praha 8
MUDr. Tauš Lumír, CSc. Liberec 14
MUDr. PhDr. Vaněk David Slaný 1
MUDr. Zdrůbek Luboš Praha 2
MUDr. Zvěřová Martina, Ph.D. Praha 2
MUDr. Žukov Ilja Praha 2

Sekce mladých psychiatrů

Předseda:
MUDr. Pavel Trančík
Psychiatrická nemocnice

Ústavní 91, 180 00 Praha 8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda:
MUDr. Tadeáš Mareš
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Člen:

MUDr. Lenka Trdlová
Psychiatrická nemocnice

Ústavní 91, 180 00 Praha 8

 


Volby do Výboru Sekce mladých psychiatrů proběhly elektronicky v termínu 1. 4. 2017 – 17. 4. 2017. Celkem hlasovalo 15 členů, tj. 45,5% z celkových 33 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017 – 05/2021 byli k datu 17. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 8 navržených kandidátů (abecedně - MUDr. Mareš Tadeáš, MUDr. Trančík Pavek, MUDr. Trdlová Lenka). Čtyři navržení se kandidatury vzdali. Předseda výboru bude zvolen na mimořádné schůzi dne 10.5.2017, která se bude konat na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.


Členové sekce k 13.3.2017

celkem 33 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Albrecht Jakub Praha 2
MUDr. Bartoníčková Šárka Praha 8
MUDr. Čapková Jana Praha 8
MUDr. Čechová Alexandra Praha 8
MUDr. Čerešňáková Silvie Klecany
MUDr. Černá Lubica Praha 8
MUDr. Dlubalová Anna Praha 2
MUDr. Fenclová Eliška Praha 2
MUDr. Hajčmanová Eva Opava 1
MUDr. Hejzlar Martin Klecany
MUDr. Jandečková Kateřina Praha 8
MUDr. Jaššová Katarína Praha 2
MUDr. Kmoch Vladimír Praha 28
MUDr. Köhler Richard Hradec Králové
MUDr. Kubánková Markéta Horní Beřkovice
MUDr. Kusá Karolína Praha 2
MUDr. Mareš Tadeáš Praha 2
MUDr. Matějka Martin Praha 8
MUDr. Mixová Kristýna Praha 8
MUDr. Molčanová Katarína Praha 8
MUDr. Müllerová Sandra Praha 5 - Motol
MUDr. Nawka Alexander Praha 86
MUDr. Nosková Petra Jihlava 1
MUDr. Pitoráková Marie Praha 86
MUDr. Richtar Pavel Horní Beřkovice
MUDr. Sedláčková Zuzana Jihlava 1
MUDr. Schwarzová Jana Ostrava - Poruba
MUDr. Šmídová Petra Choceň 1
MUDr. Trančík Pavel Praha 8
MUDr. Trdlová Lenka Praha 8
MUDr. Valášková Alice Louny 1
MUDr. Vojta Michal Praha 8
MUDr. Všetička Jan Brno 25

Sekce Psychiatrické sexuologie

Předsedkyně:
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení FN
Vinařská 6
628 00 Brno 28

tel. 543 184 347
fax: 543 184 342
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Sekce sociální psychiatrie

Předseda:
MUDr. Ondřej Pěč, PhD.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 272 940 880, mob. 603 429 321
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

 
 

Číst dál...

Sekce pro alkohol a jiné toxikomanie

Předseda:
Prim. MUDr. Libor Chvíla, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 553 695 111
PL Opava
Olomoucká 88, 746 33 Opava

Číst dál...

Sekce psychoterapeutická

Předseda:
Prim. MUDr. Juraj Rektor
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 736750309; 581204439
Psychosociální centrum
Nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov


Číst dál...

Sekce ambulantní péče

Předseda:
MUDr. Erik Herman, PhD.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 233 336 271, fax: 224 310 268
Kolejní 5
160 00 Praha 6

Číst dál...

Sekce lůžkové psychiatrie

Předseda:
prim. MUDr. Jan Tuček
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 878 700
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
výbor sekce lůžkové psychiatrie plánuje uspořádat volby do výboru.


Vyzýváme všechny členy Psychiatrické společnosti, aby zkontrolovali, pokud chtějí být členem sekce, zda je jejich jméno v seznamu.
Případně se přihlásili ke členství on-line - http://www.cls.cz/online-registrace nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to co nejdříve, nejpozději do 30.9.2017!


Členové sekce 

k 25.9.2017

celkem 22 členů

V tuto chvíli je v sekci registrovaných 22 členů:
 

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Andrashko Veronika Praha 3
MUDr. Balvínová Jana Střížovice u Plzně
MUDr. Bartoníčková Šárka Mratín
MUDr. Mgr. Besta David Opava 1
MUDr. Černá Lubica Poděbrady
prim. MUDr. Drábková Nina Opava 1
prim. MUDr. Hons Jaromír, Ph.D. Liberec
MUDr. Hýža Martin Stěbořice
MUDr. Kasal Matěj Praha 5
prof. MUDr. Kašpárek Tomáš, Ph.D. Brno 13
MUDr. Kudibalová Klára Dobřany
MUDr. Macák Libor Tábor 2
MUDr. Molčanová Katarína Praha 8
prim. MUDr. Možný Petr Kroměříž
MUDr. Müllerová Aneta Plzeň 23
MUDr. Papežová Simona Praha 9
MUDr. Schwarzová Jana Opava
MUDr. Šilhán Petr Ostrava 22
Mgr. Šnorek Václav České Budějovice 7
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D. České Budějovice 1
MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D. Třebíč
MUDr. Valášková Alice Praha 517

Vážené kolegyně, kolegové,

za krátkou dobu existence prokázala sekce lůžkové psychiatrie své opodstatnění. Daří se nám pracovat na kultivaci DRG systému, na systému úhrad za péči v lůžkových zařízeních. Připomínkovali jsme různé vyhlášky týkající se personálního a přístrojového vybavení lůžkových oddělení, spolupracujeme na koncepci reformy psychiatrie

Práce sekce není zaměřena jen na činnost všeobecných nemocnic, ale i na psychiatrické nemocnice (léčebny). Abychom mohli dále pracovat, je nutné mít podporu ostatních členů vyjádřenou dostatečnou členskou základnu.

Proto bych chtěl požádat všechny členy společnosti, kterým není lhostejný osud lůžkové péče, aby se přihlásili do sekce lůžkové psychiatrie, nejlépe na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo cestou Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

MUDr. Jan Tuček, Ph.D.
předseda sekce lůžkové psychiatrie

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Od 10:00 hod. probíhají semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. je program zajištěn jednotlivými sekcemi společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11:00 – 12:30 hod.), schůzemi sekce mladých psychiatrů od 12:15 hod. v Myslivečkově síni, schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:00-13:00 hod.) a schůzemi sekce ambulantní péče od 15:00 hodin v Myslivečkově síni.

Číst dál...

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2017 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.