Aktuální témata

ESET - HELP

Občanské sdružení

SLUŽBY ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • Tréninková resocializační kavárna Dendrit Kafé
 • Tréninkový obchod Galerie Vážka
 • Přechodné zaměstnávání
 • Podporované zaměstnávání

Tréninková kavárna Dendrit kaféTRÉNINKOVÁ KAVÁRNA DENDRIT KAFÉ

 • 1 měsíc tréninkový
 • + 150 hodin na DPP
 • 3 místa barmana (3 hodiny po až pá)
 • 1 místo úklidového pracovníka (1 hodina po až pá)
 • Odměna á 35 Kč/hod. (po tréninkovém měsíci)
 • Přítomnost sociální pracovnice během celé pracovní doby

TRÉNINKOVÝ OBCHOD GALERIE VÁŽKA

 • 1 měsíc tréninkový
 • + 150 hodin na DPP
 • 2 místa prodavače (2,5 hodiny denně po až pá)
 • 1 místo úklidového pracovníka (1 hodina denně po až pá)
 • Přítomnost sociální pracovnice během celé pracovní doby
 • Odměna á 35,- Kč/hod.
 • Klidné a nezátěžové prostředí

PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • Max. ½ roku
 • Max. 14 dnů tréninková doba bez nároku na odměnu
 • Stimulační odměna 33,- Kč/hod.
 • Smlouva: sociální rehabilitace
 • Nabízí různé pracovní pozice u různých zaměstnavatelů s různou náročností (2 až 5 dnů v týdnu)
 • Pochůzky, úklid zahrady, pojížďky, administrativa (klinika ESET, Trilabit, Drop in)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • Možnost dlouhodobé spolupráce se soc. pracovnicí
 • Vyhledávání zaměstnání na OTP
 • Podpora ve vyjednávání se zaměstnavateli
 • Podpora při tvorbě životopisu
 • Nácvik vstupního pohovoru
 • Možnost účasti na podpůrné skupině
 • Na počátku jsou stanoveny cíle spolupráce, které jsou velmi individuální

JAK ZAČÍT?

 • Telefon: 272 937 712 nebo 733 120 331
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Evidence zájemců
 • Osobní informační schůzka
 • Osobní schůzka za účelem „šetření potřeb"
 • Doporučení ošetřujícího lékaře, splnění podmínek k přijetí
 • Zařazení mezi čekatele na zvolenou službu

www.esethelp.cz

PRACOVNÍ SERVERY

Servery týkající se zdravotně postižených:

Firmy zaměstnávající více než 50% zdr. post. osob:

PŘÍBĚH Z O.S. ESET - HELP

 • Pan B. nastoupil na konci roku 2009 do tréninkové kavárny Dendrit Kafé. Po ukončení pracovní rehabilitace začal spolu s pracovníkem z Podporovaného zaměstnávání hledat práci na otevřeném trhu práce. Pan B. hledal především pracovní uplatnění jako vrátný nebo pracovník bezpečnostní služby, mezi oslovené firmy a firmy, kde absolvoval pracovní pohovory patřil například Toulcův Dvůr (pomocná pracovní síla), Obzor, BPT, Dannda. Společně s pracovníkem oslovil také supermarkety v blízkosti svého bydliště (doplňování zboží), ale také Makro, Pancéř či Rei. V průběhu rehabilitace se panu B. podařilo ze dne na den přestat kouřit (velkou motivací bylo ušetření financí), zredukovat své obavy z cestování MHD na minimum – v metru měl nervy, ztrácel stabilitu, musel chodit, ne jen tak stát na místě. Podobné pocity měl i ve velkém prostoru (například v obchodním domě). Jeho potíže byly v minulosti dokonce takové, že několik let nemohl vyjít ani před dům. Pomohlo mu lehce se někoho přidržet, což mu pomáhalo také v metru. Při cestování mu pomáhala kamarádka J. Trpěl také pískáním v uších. V současné době mu spíše vadí nástupiště, než samotná jízda metrem. Na nástupišti se cítí nejistý, připadá mu, že neumí udržet rovnováhu. V metru ho jeho zdravotní stav nutí dívat se neustále po lidech (zaměří se na jednoho a musí se stále dívat), což je pro něj nepříjemné, ale cestování mu již nečiní téměř žádné potíže.
 • Pan B. se musel také vyrovnat se smrtí matky, ale také se změnou bydliště. V současné době bydlí sám, ale je v každodenním kontaktu s tetou. V říjnu 2010 se podařilo najít práci pro pana B., kde pracuje dosud. S touto prací je spokojený (úklid, šatnář, CDV), nicméně se jedná o práci na dobu určitou a o neustálé prodlužování pracovní smlouvy. Nic nového v současné době hledat nechce.

DĚKUJEME ZA POZORNOST

Jana Podhajská, Petra Knobová

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.