Aktuální zprávy

Stanovisko Výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP k očkování proti coronaviru SARS-ČOV-2 u pacientů se závažnými psychickými poruchami

 

  • Provedené klinické studie fáze I-III ukazují vysokou účinnost a bezpečnost schválených vakcín.
  • Pacienti, léčení pro závažné psychické poruchy (SMI), mají zvýšené riziko onemocnění koronavirem a zvýšenou následnou incidenci hospitalizací, morbidity a mortality. 1, 2 Důvodem je podávaná medikace, horší tělesné zdraví a faktory životního stylu jako nižší socioekonomický status, kouření a obezita.
  • Z tohoto důvodu jsou pacienti trpící SMI prioritní skupinou pro očkování proti SARS-COV-2. 3
  • Informace o přínosech očkování mohou pacientům poskytnout zdravotničtí pracovníci, tj. psychiatři, psychologové, zdravotní sestry, praktičtí lékaři a rodinní příslušníci. 4 
  • Vždy je nutné zhodnotit klinický stav pacienta individuálně. Obecně je očkování indikované v případech, kdy potenciální rizika onemocnění COVID-19 převáží nad možnými nežádoucími účinky očkování proti SARS-COV-2.

Reference:

  • Wang  Q, Xu  R, Volkow  ND.  Increased risk of COVID-19 infection and mortality in people with mental disorders: analysis from electronic health records in the United States. World Psychiatr. Published online October 7, 2020.
  • Li  L, Li  F, Fortunati  F, Krystal  JH.  Association of a prior psychiatric diagnosis with mortality among hospitalized patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2023282
  • De Hert  M, Mazereel  V, Detraux  J, Van Assche  K.  Prioritizing COVID-19 vaccination for people with severe mental illness. World Psychiatr. Published online November 1, 2020.
  • Lorenz  RA, Norris  MM, Norton  LC, Westrick  SC.  Factors associated with influenza vaccination decisions among patients with mental illness. Int J Psychiatry Med. 2013;46(1):1-13.

 

DOKUMENT V PDF

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2021 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.