Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vykazování akutní lůžkové péče v roce 2023

 

Vykazování akutní lůžkové péče v roce 2023

Vykazuje se hospitalizační případ, který obsahuje:

 • Hlavní diagnóza – položka MKN-10
 • Vedlejší diagnózy (maximum 14) – položky MKN-10 (přiřadí skóre závažnosti CC)
 • Kritické výkony
  • Výkony –kódy výkonů definovaných v tzv. Číselníku kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG
  • Signální kódy zdravotních pojišťoven
  • DRG markery – kódy DRG markerů definovaných v tzv. Číselníku kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG
  • Kritické zvlášť účtované položky - ZUM

U jednotlivých pacientů se vykazuje

 • Ošetřovací den 00006 nebo Ošetřovací den zvýšení psychiatrické péče 00085 + marker zvýšená psychiatrická péče 91920
 • Kategorie pacienta K1-K5
 • Kritické výkony podle seznamu Kritických výkonů
 • Markery dohledu 91921, 91922,91923
 • Marker 91924 intervence psychiatrem v akutní lůžkové péči

Podle výše vykázaných údajů je hrazena péče za jednotlivého pacienta.

Úhradová vyhláška

Podle úhradové vyhlášky platné pro rok 2023:

Pacienti s hlavní diagnózou F00-F04 jsou zařazeni do MDC 01 a hrazeni paušální úhradou.

Pacienti s hlavní dg F 1 jsou zařazeni do MDC 20 a hrazeni paušální úhradou.

Pacienti s ostatními hlavními dg. ze skupiny F jsou zařazeni do MDC 19 a hrazeni formou případového paušálu (DRG).

Paušální úhrada:

 • je potřeba splnit 98% referenčních CM (referenční rok je 2019),
 • pokud za nemocnici jako celek je splněno méně než 98% CM, tak dochází ke krácení úhrady o % nesplnění,
 • pokud produkce je v pásmu 98%-100% oproti roku 2019, tak žádné navýšení úhrady,
 • pokud je produkce v pásmu více než 100% oproti roku 2019, pak úhrada se navyšuje, ale degresivně (tj. např. nárůst 8% v CM, ale jen nárůst 5% ve financích).
 • Základní sazba pro okresní nemocnice je 39 790 Kč (plus index růstu cca 38 %)

Případový paušál

Úhrada = základní sazba 68 460 Kč  *  redukovaný CM2023  *  KPtrans  *  KPkrit

 • KPtrans - koeficient plnění transformačního plánu -hodnoty 1,1 nebo 1
 • KPkrit - koeficient plnění kritérií poskytování akutní psychiatrické péče - hodnota 1 nebo 0,9
  • přeložení pacienta k poskytovateli následné psychiatrické péče nepřekročí 60 %
  • přeložení pacienta k jinému poskytovateli akutní psychiatrické péče nepřekročí 10 %
  • poskytovatel zajišťuje nepřetržitou péči v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • redukovaný CM
  • Pokud v referenčním roce 2019 byl medián doby hospitalizace nižší než 14 dnů, tak do výpočtu vstupuje hodnota 14 dnů.
  • Redukce nastává v případě, že medián doby hospitalizace v roce 2023 je o 15,5% vyšší než v roce 2019 (to platí u statistické významné ZP).
  • X – index „tržního podílu zdravotní pojišťovny“. U statisticky významných ZP = 1,10. U statisticky méně významných ZP = 1,15.
  • Pokud ZZ neexistovalo v referenčním roce 2019 (nevykazovalo akutní psychiatrickou péči), pak medián 2019 = 16 dnů.
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133