Aktuální zprávy

Vyjádření výboru PS ČLS JEP k volbám členů výboru Sekce ambulantní péče

 

V Praze dne 11.1.2023

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se rozhodl na základě holých faktů osvětlit vyhrocenou situaci kolem voleb členů výboru Sekce ambulantní péče.

Volby do výboru Sekce ambulantní péče 2022

Ke dni zahájení volby 7.11.2022 bylo na sekretariátu České lékařské společnosti JEP evidováno 228 členů Sekce ambulantní péče. Volby byly ukončeny 20.11.2022, bylo zvoleno 9 členů výboru. Z tříčlenné volební komise hlasovaly 2 členky pro platnost voleb a souhlasily se zveřejněním výsledků (mailem dr. Kertészová 22.11., dr. Nováková 23.11., dr. Novotná se nevyjádřila). Volby tedy byly uznány za platné.

28.11. dr. Šolle podal stížnost, kde rozporuje počet členů, oprávněných volit. Následně sekretariát ČLS JEP sděluje, že ke dni zahájení voleb bylo právoplatně zaregistrováno 228 členů. Právník ČLS JEP vydal stanovisko, že všech 228 členů ambulantní sekce bylo oprávněno volit. Volební komise proto hlasovala o stížnosti dr. Šolleho s výsledkem: předsedkyně komise (8.12.) hlasovala pro platnost voleb, 2 zbylé členky se hlasování (doloženo maily z 8. a 9.12) zdržely. Celý proces ještě zhodnotila revizní komise výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a nezjistila, že by při volbách nových členů výboru Sekce ambulantní péče došlo k porušení volebního řádu a stanov PS ČLS JEP a ČLS JEP.

Dne 3.1.2023 právník ČLS JEP znovu zhodnotil celou situaci a konstatoval, že výsledek voleb je platný. Podle právního stanoviska ČLS JEP podání dalších stížností nebrání v zahájení činnosti nově zvoleného výboru.

Následně výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP na své schůzi 4.1.2023 vzal výsledek voleb na vědomí a očekává, že právoplatně zvolený nový výbor sekce začne pracovat.

Emailová korespondence, dokládající hlasování komise, je pro případ eventuálních dalších sporů u předsedkyně volební komise a sekretářky PS ČLS JEP.

 

DOKUMENT V PDF

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.