Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Reakce na stigmatizující mediální výstupy


Se znepokojením zaznamenáváme vyjádření některých medií zaměřená vůči občanům s duševním onemocněním. V poslední době se jedná zejména o mediální výstupy týkající se syna známé herečky. Text publikovaný v deníku Blesk vyzníval v duchu, že tento člověk s duševním onemocněním je nebezpečný, není o něj postaráno a jediné správné řešení je hospitalizace v psychiatrické nemocnici.
Proti obdobným vyjádřením, které naše pacienty stigmatizují, jsou nepravdivá a nereflektují změny v systému psychiatrické péče, se důrazně ohrazujeme.
Snahou Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Ministerstva zdravotnictví ČR i zdravotních pojišťoven, obcí i krajů (včetně MHMP) je zajistit dostatek služeb tak, aby pacienti mohli žít doma a dostávat podporu v takové míře, jakou jejich zdravotní stav vyžaduje. Tím není nikterak omezena možnost krátkodobé stabilizační hospitalizace při akutním zhoršení (obdobně jako i u jiných – somatických onemocnění).
Stigmatizující vyjádření, která se zásadním způsobem dotýkají nejen těch, o nichž referují, ale ovlivňují vnímání všech lidí s duševním onemocněním, nereflektují realitu ani pokroky, kterých bylo v psychiatrické péči dosaženo. Psychiatrická společnost ČLS JEP ráda poskytne médiím relevantní informace o aktuální situaci. Zároveň důrazně žádáme, aby média upustila od stigmatizujícího způsobu referování o oblasti problémů s duševním zdravím.

 

Vyjádření v pdf

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133