Články

Pravidelné vědecké schůze - Purkyňky v roce 2016

  Dopolední program
od 10:00 hodin
Odpolední program
od 15:00 hodin
Únor PN Kosmonosy Sekce psychologická
Březen PN Jihlava Sekce ambulantní péče
Duben PN Bohnice Sekce sociální psychiatrie
Květen NUDZ Klecany Sekce biologické psychiatrie
Červen PK Praha Sekce mladých psychiatrů
Září PO Ostrava Sekce lůžkové psychiatrie
Říjen PL Šternberk Sekce psychosomatická
Listopad PO Liberec Sekce pro poruchy příjmu potravy
Prosinec PN Horní Beřkovice Sekce psychoterapeutická

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 (tel. 224 916 858). Od 10:00 hod. semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. vědecké schůze Psychiatrické společnosti s programem jednotlivých sekcí Společnosti.

Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (12:00 – 13:30 hod.), schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:30-13:30 hod.). Sekce mladých psychiatrů pořádá své schůzky od 12:15 hod. v Myslivečkově síni. Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.

Sekce pro návykové nemoci (předseda prim.MUDr. L. Chvíla) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návyková onemocnění ve stejných termínech (11:00 – 13:00 hod.) na Oddělení léčby závislostí  Praha 2., Apolinářská 4 (Jungmannův dům), 1. patro, aula. Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4 x ročně v Lékařském domě (PhDr.P.Goldmann).

Ostatní sekce Společnosti a regionální zařízení organizují svá setkání nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.