Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kalendář událostí

XIV.mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

XIV.mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě
na téma: Transgenerační přenos psychopatologie


místo konání:

Vondráčkova posluchárna (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN)

Stacionář pro děti a dorost (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN)

Děkanát 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2)


termín: 30.3. - 1.4.2023

 

2023 PPP banner 1 informativni

Místo Vondráčkova posluchárna (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN) a Děkanát 1. LF UK
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133