Aktuality

VÝZVA - okruh poskytovatelů zdr.služeb pro podávání přípravku SPRAVATO

 

V SOUČASNÉ DOBĚ JE JIŽ POČET PRACOVIŠŤ NAPLNĚN

 

Výzva k podávání žádostí o zařazení poskytovatele zdravotních služeb do doporučeného okruhu poskytovatelů zdravotních služeb v rámci připravovaného Společného stanoviska Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro podávání přípravku Spravato s účinnou látkou esketamin v indikaci léčby dospělých trpících  depresivní poruchou rezistentní na léčbu, kteří při současné středně těžké až těžké depresivní epizodě neodpověděli na nejméně dvě různé terapie antidepresivy a v současnosti užívají SSRI nebo SNRI.

Dne 18. 12. 2019 byl Evropskou lékovou agenturou (EMEA) zaregistrován přípravek Spravato s účinnou látkou esketamin pro intranazální podání pro léčbu dospělých trpících depresivní poruchou rezistentní na léčbu, kteří při současné středně těžké až těžké depresivní epizodě neodpověděli na nejméně dvě různé terapie antidepresivy. Abychom mohli přípravek co nejdříve poskytnout vhodným pacientům v ČR, požádala PS ČLS JEP zdravotní pojišťovnu VZP ČR o vytvoření tzv. Společného stanoviska pro realizaci projektu, který umožní registrovaný přípravek hradit ještě před stanovením výše a podmínek úhrady Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Součástí Společného stanoviska je seznam pracovišť, kde bude projekt realizován. Psychiatrická společnost ČLS JEP proto v rámci přípravy tohoto stanoviska s VZP ČR vyzývá poskytovatele péče, kteří mají zájem a splňují podmínky k intranazálnímu podávání přípravku s obsahem účinné látky esketamin, aby potvrdili, že jejich prostorová a personální situace umožňuje vyhovět podmínkám aplikace daným SPC přípravku, a aby svůj zájem vyjádřili závazným potvrzením žádosti připojené níže.

Terapie bude umožněna pro každého jednotlivého pacienta a podléhá schválení revizním lékařem, který bude žádosti vyřizovat s ohledem na Společné stanovisko. Zdravotní pojišťovna VZP ČR přislíbila brzkou úhradu vyúčtovaných faktur, aby poskytovateli psychiatrické péče nevznikla výrazná finanční zátěž.

Přihlášením se k účasti na tomto společném projektu poskytovatel péče potvrzuje, že bude poskytovat anonymizovaná data do registru vedeného Psychiatrickou společností ČLS JEP a VZP ČR, a že v pilotním programu budou zařazeni pouze pojištěnci zdravotní pojišťovny VZP ČR.

Nábor pojištěnců VZP ČR do projektu bude kompetitivní a předpokládaný průměrný počet pacientů na jedno centrum je pět. Aktuální počet zařazených pacientů bude průběžně monitorován a vyhodnocován pomocí zmíněného registru.

Odborná společnost se zavazuje, že zajistí podklady a seznámí účastníky s pravidly pilotního projektu na úvodním workshopu, který je plánován v průběhu měsíce října.

V případě psychiatrických ambulancí všeobecných nemocnic je žádoucí jednat v součinnosti s ekonomickým managementem daného zdravotnického zařízení.

 

Upozornění: počet pracovišť je limitován na 20.

 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se setkání

Za výbor PS ČLS JEP

 

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

předseda

 

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.