Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Článek o tom, jak vypadá Fórum pro lékaře v atestační přípravě a proč se účastnit

http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1290

Informace o Evropské Federaci Psychiatrů v předatestační přípravě:

http://efpt.eu/

REPORT Z KONFERENCE :-)

EFPT Malta: Breaking the barriers 2022

Středozemní ostrov Malta v červenci po dvouleté pauze zaviněné celosvětovou pandemií koronaviru hostil mezinárodní fórum EFPT (European Federation of psychiatric trainees). Mladí psychiatři z celé Evropy se tak měli znovu šanci na mezinárodním sympóziu setkat osobně.
Téma fóra bylo po dvou letech uzavření světové populace v on-line světě příznačné: Breaking the barriers, tedy Prolomení hranic. Delegaci za Českou republiku na Maltě zajistily dvě mladé lékařky z Fakultní nemocnice v Ostravě.
EFPT reprezentuje asociace mladých psychiatrů v evropských zemí a jeho účelem je podporovat vzdělávání psychiatrů, jeho rozmanitost a pestrost tréninků a prezentovat jejich názory ze všech odvětví psychiatrie také mezinárodně.
Na Maltě se jej zúčastnili také vzácní hosté, ať už to byl uznávaný světový lékař, profesor a někdejší prezident divize pro duševní zdraví WHO Norman Sartorius nebo maltský prezident, jeho excelence dr. George Vella. Oba dva se ve svém proslovu věnovali tématu pandemie a jejího vlivu na zdravotnictví. Profesor Sartorius zároveň zmínil i svůj pohled na demografické změny v celosvětové populaci a promluvil o to, jak by se jim medicína měla v nejbližších letech přizpůsobit.
Další dny mezinárodního sympozia už patřily mladým psychiatrům a jejich “country reportům”, dvojice mladých lékařů z Fakultní nemocnice v Ostravě zpracovala poster na téma multidisciplinárního týmu pro děti, který v loňském roce vznikl právě v ostravské Fakultní nemocnici.
Mezi postery s největším ohlasem se objevily témata jako Eco anxiety, což je novodobý fenomén v psychiatrické péči spojený s úzkostí z nejisté budoucnosti naší planety, nebo postery pojednávající o syndromu vyhoření zdravotníků, který se prohloubil v posledních dvou pandemických letech. Na sympóziu se hovořilo také o tabuizovaných tématech v medicíně, jako jsou potraty, eutanazii a další. Veškeré vzdělávací aktivity byly navíc vyplněny workshopy v několika skupinách.
Poslední den patřil volbám nového prezidenta a představenstva EFPT, tureckou psychiatričku Asilay Seker ve vedení federace vystřídal Michael Wallies ze Švýcarska. To bude také v Curychu hostit příští mezinárodní fórum, jehož hlavním tématem bude duševní zdraví zdravotníků – Make your Mental Health a Priority.

MUDr. L. Nováková, MUDr. Velecká – Psychiatrické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava

EFPT Malta: Breaking the barriers 2022
Účastníci EFPT Malta 2022

 

27th EFPT FORUM PRAGUE
Účastníci 27. EFPT Fóra v Praze, 2019.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133