Atestace

Výzva k odstranění nepravdivých informací z internetových stránek institutu AKTIP

Paní
MUDr. Jarmila Klímová
Konzultační a terapeutický institut AKTIP
Perucká 23
120 00 Praha 2 - Vinohrady 

Věc: Výzva k odstranění nepravdivých informací z internetových stránek institutu AKTIP

Vážená paní doktorko,

výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP zjistil, že na internetových stránkách institutu AKTIP http://www.aktip.cz/cs/konzultanti/jarmila-klimova.html o sobě tvrdíte, že jste členkou České psychiatrické společnosti J. E. Purkyně.
Pečlivou kontrolou seznamu členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP jsme zjistili, že členkou této odborné společnosti již 15 let nejste.
Proto Vás žádáme, abyste tuto lživou informaci ze stránek institutu AKTIP a případně i z jiných materiálů, kde je uvedena, neodkladně odstranila.
Pokud tak do konce června 2018 neučiníte, budeme nuceni sáhnout k právním krokům, protože Vaše nepravdivé tvrzení poškozuje dobré jméno Psychiatrické společnosti ČLS JEP a klame případné zákazníky institutu AKTIP.
Výbor Psychiatrické společnosti Vás dále upozorňuje, že terapeutické postupy, které nabízíte zákazníkům institutu AKTIP, jsou v rozporu s doporučenými postupy léčby duševních poruch, které vytváří Psychiatrická společnost ČLS JEP na základě vědecky ověřených poznatků a v souladu s medicínou založenou na důkazech. Toto stanovisko jsme připraveni hájit v případných soudních sporech.

 

MUDr. Petr Možný
vědecký sekretář
Psychiatrická společnost ČLS JEP

 

V Praze 18. 6. 2018

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.