Sekce biologické psychiatrie 3812

Předseda:
Doc. MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika LF MU a FN
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Místopředseda:
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PK Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Vědecký tajemník:
prof. MUDr. Látalová Klára

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Klinika psychiatrie LF UP a FN
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2021 – 06/2025

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3812


VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva - 2019

 

V ČR v současné době existují dvě odborné pracovní skupiny, které se zabývají biologickou psychiatrií. Jsou to Společnost pro biologickou psychiatrii (SBP) a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Sekce BP). Sekce BP zahrnuje členy PS ČLS JEP se zájmem o biologickou psychiatrii. SBP má širší záběr, jejími členy jsou rovněž lékaři nepsychiatři, přírodovědci a psychologové, kteří nejsou členy PS ČLS JEP. 

Stav biologické psychiatrie v ČR:

Společnost pro biologickou psychiatrii má adresu http://psych.lf1.cuni.cz/sbp/.
Sekce BP má svůj odkaz na webové adrese PS ČLS JEP http://www.psychiatrie.cz/.
SBP a Sekce BP mají aktuálně částečně společný výbor (respektive všichni současní členové výboru Sekce BP jsou zároveň členy výboru SBP), členské základny jsou shodné jen částečně.


Existence Sekce BP je odůvodněna takto: Biologičtí psychiatři jsou samozřejmě rovněž psychiatři a tudíž členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Mají zájem s ostatními užšími specializacemi v rámci oboru psychiatrie spolupracovat, nikoliv se od nich separovat.
Existence SBP je odůvodněna takto: Pouze samostatná SBP (nikoliv Sekce BP jako součást PS ČLS JEP) může být členem Světové federace společností pro biologickou psychiatrii (WFSBP). WFSBP je hlavní světovou organizací, která sdružuje zájemce o biologickou psychiatrii. Její adresa je http://www.wfsbp.org/ WFSBP pracuje velmi dobře, vydává vlastní časopis The World Journal of Biological Psychiatry (IF 3,58). SBP byla ze strany WFSBP pověřena místní organizací 10. světového kongresu biologické psychiatrie v Praze v roce 2011. Tohoto by Sekce BP principiálně jakožto nečlen WFSBP nemohla nikdy dosáhnout.

Pravidelné aktivity Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP (Sekce BP):
Sympozium na Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Sympozium na Vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 

Pravidelné aktivity Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP):
Sympozium na Česko – Slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseník 

Jednorázová akce Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP) spolu s WFSBP:
10. světový kongres biologické psychiatrie v Praze v roce 2011
http://www.wfsbp-congress.org/ 

Pravidelné společné aktivity Sekce BP a SBP:
Celostátní konference biologické psychiatrie v lázních Luhačovice
Sympozium biologické psychiatrie v Jihlavě 


ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ DO VÝBORU SEKCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE Psychiatrické společnosti ČLS JEP

V Praze dne 25.5.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předně Vám děkujeme za účast ve volbách členů výboru Sekce biologické psychiatrie. Výsledky voleb jsou následující:
Celkem hlasovalo 48 členů, tj. 39,3 % z celkových 122 oprávněných voličů, resp. zapsaných členů sekce v členské evidenci ČLS JEP.
Členové mohli volit jednoho až tři zástupce do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 06/2021 – 06/2025 byli k datu 23.05.2021 zvoleni tito kandidáti (řazeno abecedně) z 22 navržených:

Jméno zvoleného kandidáta
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, CSc.
Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Předsedu si zvolí členové nového výboru ze svých řad sami. Jméno nového předsedy bude uveřejněno na internetových stránkách po zvolení.

 

prof. MUDr. Ján Pavlov Praško
Za volební komisi

 

(Staro)nově zvolení členové výboru Sekce BP se dohodli, že budou pokračovat i se stejným rozdělením funkcí.

 


Seznam členů k 6.1.2022 (celkem 132 členů)

prim., MUDr. Albrecht Jakub, Ph.D., Most
MUDr. Ambroš Samuel, Ostrava
MUDr. Andrashko Veronika, Klecany
prof., MUDr. Bankovská Motlová Lucie, Ph.D., Praha 10
MUDr. Barboríková Zuzana, Praha 8
MUDr. Bartesová Jana, Jihlava 1
prim., doc., MUDr. Boleloucký Zdeněk, CSc.
MUDr. Brandejsová Veronika, Čeperka
MUDr. Brázdilová Jana, Praha 8
MUDr. Brock Robert, Kolín 2
MUDr. Brousil Radim, Praha 86
MUDr. Byss Marius
MUDr. Cmárová Veronika, Horní Beřkovice
MUDr. Čermáková Pavla, Ph.D., Klecany
prof., MUDr. Češková Eva, CSc., Brno 2 - Bohunice
MUDr. Čihák František
MUDr. Čížek Jiří, Praha 5
MUDr. Drábek Ivan, Opava
prim., MUDr. Drábková Nina, Opava 1
MUDr. Dvořáček Jiří, Chvalšiny
MUDr. Ehrenbergerová Tereza, Praha 8
MUDr. Florianová Eliška
MUDr. Foltýnová Marie, Ostrava l
MUDr. Gachová Kamila, České Budějovice
MUDr. Gomola Dávid, Praha 81
MUDr. Hanka Jan, Klecany
MUDr. Hanušková Vlasta, Opava 1
MUDr. Hejzlar Martin, Klecany
MUDr. Hnídek David, Česká Lípa 1
MUDr. Holub Martin, Praha 1
MUDr. Horčičko Jan, Havlíčkův Brod 1
prof., MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D., Hradec Králové
prof., MUDr. Höschl Cyril, DrSc., F.R.C., Psych. Klecany
MUDr. Hubeňák Jan, Ph.D., Hradec Králové
doc., MUDr. Jirák Roman, CSc., Praha 2
MUDr. Jourová Laura, Praha
MUDr. Kantor Kryštof, Olomouc
MUDr. Kasíková Lenka, Náchod 1
prof., MUDr. Kašpárek Tomáš, Ph.D., Brno 25
MUDr. Kitzlerová Eva, Ph.D., Praha 2
MUDr. Klírová Monika, Ph.D., Klecany
MUDr. Kobeda Bronislav, Praha
MUDr. Köhler Richard, Hradec Králové
MUDr. Kolenič Marián, Klecany
doc., MUDr. Končelíková Dana, Ph.D., Olomouc 9
MUDr. Kopeček Miloslav, Ph.D., Klecany
MUDr. Kövérová Vanda, Opava 1
Ing. Krištofíková Zdenka, Ph.D., Klecany
MUDr. Křenek Pavel, Brno 25
MUDr. Kuciak Samuel, České Budějovice
MUDr. Kučera Vladimír, Hradec Králové
MUDr. Kučerová Helena
MUDr. Kuprová Miloslava, Poděbrady
MUDr. Lambertová Alena, Ph.D., Praha 2
prof., MUDr. Látalová Klára, Ph.D., Olomouc
MUDr. Malá Jana
MUDr. Mannová Vladislava, Nový Bydžov
MUDr. Mansour-Musová Hind, Horní Beřkovice
MUDr. Marholdová Kamila, Kutná Hora 1
MUDr. Markovič Oto, Hostivice
MUDr. Maršálek Michal, CSc., Praha 8
MUDr. Matějka Martin, Kosmonosy
MUDr. Matějková Jana, Praha 4
MUDr. Mayerová Michaela, Brno 25
MUDr. Měrková Radana, Klecany
MUDr. Michlová Jitka, Zlín 5
MUDr. Mílek Petr, Zlín
MUDr. Müllerová Aneta, Plzeň
MUDr. Nesnídal Vlastimil, Olomouc 9
MUDr. Niederlová Věra, Praha 4
MUDr. Novák David, Praha 5
MUDr. Nováková Khollová Miroslava, Praha 5
MUDr., Mgr. Nováková, Magdaléna Liberec
MUDr. Novotná Michaela, Praha 2
MUDr. Novotná Pavla, Hlinsko
MUDr. Novotný Miroslav, Jeseník
MUDr. Okaji Juraj, Praha 8
MUDr. Papežová Simona, Praha 9
MUDr. Peňázová Michaela, Havlíčkův Brod
MUDr., Mgr. Pérez Marek, Ph.D., MBA, Havířov 1
doc., MUDr. Plevová Jarmila, CSc., Bílá Voda u Javorníka
MUDr. Podlipný Jiří, Plzeň
MUDr. Pospíšilová Hana, Praha 5 - Motol
MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc., Olomouc
MUDr. Pravdová Kristýna, Opava 1
MUDr. Průchová Barbora, Praha 8
doc., PhDr. Přikrylová Kučerová Hana, Ph.D., Brno
MUDr. Puškárová Viera, Havlíčkův Brod 1
MUDr. Půtová Lenka, Žamberk
MUDr. Risler Michal, Praha 2
MUDr. Ruferová Věra, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Sedláček Svatopluk, Opava 1
prim., RNDr., MUDr. Sikora Jan, CSc., Praha
MUDr. Skácelová Markéta, Praha 3
MUDr. Skopová Jaroslava, Praha 5
MUDr., Ing. Skorkovský Tomáš, Plzeň-Lochotín
MUDr. Staňková Soňa, Opava 1
MUDr. Staňková Zdeňka, Ústí nad Labem
MUDr. Staňová Tamara, Praha 1
doc., MUDr. Stárková Libuše, CSc.
MUDr. Stegerová Martina, Kosmonosy
MUDr. Stibral Karel, Praha 5
MUDr. Svobodová Jitka, Ph.D., Ostrava - Poruba
MUDr. Syrovátka Jiří, Praha 6
MUDr. Šárek Milan, Praha 2
MUDr. Šefrnová Vladimíra, Praha 6
doc., RNDr. Šerý Omar, Ph.D., Brno 25
Mgr. Šnorek Václav, České Budějovice
MUDr. Švancer Patrik, Klecany
MUDr. Tkáč Juraj, Jihlava 1
MUDr. Tomková Marie
MUDr. Tošnerová Tamara, Praha 1
prim., MUDr. Tuček Jan, Ph.D., České Budějovice
MUDr. Uhlíková Petra, Praha 2
MUDr. Urbánková Marta, Ostrava 19
MUDr. Urubek Vladislav, Kyjov
doc., MUDr., Bc. Ustohal Libor, Ph.D., Brno
MUDr. Válek Leoš, Turnov 1
prim., MUDr. Venclíková Simona, Ph.D., Brno
MUDr. Vevera Jan, Ph.D., Praha 2
MUDr. Viktorová Jana, Praha 2
MUDr. Vilč Milan
MUDr. Vysztavel Orsolya, Kosmonosy
MUDr. Winkler Mária Vivian, Klecany
MUDr. Záhorková Eva, Beroun
MUDr. Zbranková Zuzana, Havířov 1
MUDr. Zbytovský Jan, Hradec Králové 7
prim., MUDr. Zrzavecká Irena, Praha 2
doc., MUDr. Zvěřová Martina, Ph.D., Praha 2
MUDr., Ing. Žaludek Adam, MBA, LL.M., Praha
MUDr. Žebrakovský Pavel, Příbram 5
MUDr. Žižka Vladislav, Dobřany


Volby do výboru Sekce biologické psychiatrie proběhly korespondenčně v termínu  26.5. - 14.6.2017. Celkem hlasovalo 43 členů, tj. 44,29 %, z celkových 103 zapsaných členů sekce v členské evidenci u ČLS JEP. Jeden hlas byl neplatný. Z toho bylo 42 (43,26 %) hlasů platných. Členové mohli volit jednoho až 3 zástupce do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 2017-2021 byli k datu 22. 6. 2017 zvoleni tito kandidáti z 11 navržených (abecedně: prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D., prof. MUDr. Látalová Klára, Ph.D. a MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.


Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.