Sekce psychosomatická 3802

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.

Místopředseda:
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Člen výboru: 
doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 12/2018 – 12/2022

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3802


V říjnu 2020 odstoupila paní doc. Pánková z funkce předsedy sekce, novým předsedou sekce byl zvolen doc. Poněšický.

Hlavním cílem současného výboru psychosomatické sekce se stane rozvoj mezioborové spolupráce a psychosomatický přístup k nemocnému.


NOVINKY V OBORU

Na podzim tohoto roku vydala Společnost psychosomatické medicíny sborník přednášek pod názvem: Psychosomatická medicína 2020 - Nástroje psychosomatické medicíny.  Jde o výběr přednášek, které měly být uskutečněny na Psychosomatické konferenci roku 2019 v Liberci, jež byla kvůli pandemii přeložena na rok 2021. Limitované vydání je určeno pro členy SPM a další zájemce o psychosomatiku k objednání u paní Menclové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

O  rok dříve vyšla kniha: Proces změny v psychodynamické psychoterapii. Autor, doc. MUDr PhDr Jan Poněšický, PhD, je odborným lékařem pro psychiatrii, psychosomatiku a psychoterapii, jakož i klinický psycholog a psychoanalytik.

Na podzim r. 2020 byl založen Institut psychosomatiky a psychodynamické terapie. Garantem je doc. Jan Poněšický, MUDr. Jaromír Kabát, PhD, vedoucí  lékař první Psychosomatické kliniky v Patočkově ulici a Internista a psychiatr doc. Jiří Šimek.

Jde nejenom o centrum psychosomatiky na Psychosomatické klinice v Praze, které pořádalo již před jeho oficiálním založením každoroční psychosomatické Čejenské konference, nýbrž bude tento institut poskytovat i vzdělání různé délky a intenzity v psychosomatice a dynamické psychoterapii zejména pro lékaře. Je plánován sebezkušenostní výcvik, Balintovské skupiny, supervize a teoretické semináře.

V příštím roce vyjde kniha o psychosomatické medicíně, společné dílo deseti uznávaných představitelů psychosomatiky v České republice s názvem: Tělo a duše v psychosomatické medicíně v nakladatelství Triton. Pod odkazem zde je k dispozici Úvod.

doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D., dne 6.11.2020


Členové sekce

Ke dni 12. 10..2022 je v sekci 80 členů

Seznam členů


Časopis Psychosom

http://www.psychosom.cz/

Akce společné se Sdružením pro psychosomatiku zde: http://www.sp-ps.eu/   

Průběžně: Diskuse o možnosti zřídit obor základní psychosomatická péče pro praktiky a specialisty po vzoru německého systému více zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/pracovni_skupina_ZPP.htm

Projekt: Překlad a vydání učebnice Üexkülla a kol. Psychosomatische Medizine zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/projekt_uexkull.htm    

Postgraduální vzdělávání v psychosomatice:  Kurz Základní psychosomatická péče IPVZ zde: https://www.ipvz.cz/

Aktuální problémy a dění v sekci:

Psychosomatická sekce PS ČLS J.E.P. usiluje o rozvíjení psychosomatického myšlení v naší medicíně, nikoli jen na půdě psychiatrie. Proto nabízíme spolupráci všem odborným lékařským společnostem ČLS J.E.P., ale také společnosti psychoterapeutů (ČPS), a dalším organizacím rozvíjejícím obor psychosomatická medicína a psychoterapie, jako Sdružení pro psychosomatiku nebo společnost rodinné terapie SOFT. Našim cílem je napravit škody, které na naší medicíně nadělalo socialistické školství na následně výhradní orientace na biotechnologie a biomedicínu a obrátit pozornost lékařů všech oborů také na psychosociální případně duchovní aspekty zdraví a nemoci v rámci nejmodernějších vědeckých poznatků. Vydáváme odborný časopis PSYCHOSOM na kterém se podílí většina lékařských fakult a někteří zahraniční kolegové (www.psychosom.cz), usilujeme o to, aby byl zařazen do seznamu odborných recenzovaných časopisů v ČR, protože splňuje potřebná kriteria. Zorganizovali jsme kurz Základní psychosomatické péče IPVZ, kterým by měli projít praktičtí lékaři i specialisté, usilující o rozvoj bio-psycho-sociálního modelu nemoci (WHO) ve své praxi. Pracujeme na schválení metodického pokynu MZd pro psychosomatická pracoviště, protože rozvoj sítě takových pracovišť povede k výrazným finančním úsporám, jak bylo prokázáno v Německu (jedno vložené Euro vede k úspoře 3 Eur). Vítáme všechny zájemce o psychosomatickou problematiku, podporujeme jejich členství v nezávislém Sdružení pro psychosomatiku o.s. V organizaci psychosomatiky nám pomáhá Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (www.lirtaps.cz), na kterém lze najít potřebné informace.

MUDr. Vladislav Chvála, předseda sekce
V Liberci 7.8.2010

www.sktlib.cz/psychosomatika/
Moskevská 11/18, 460 01 Liberec


VOLBY 

VOLBY 2022

Vážení členové Sekce psychosomatická Psychiatrické společnosti ČLS JEP,

stávající výbor sekce svým usnesením vyhlásil volby 3 členů do svého výboru na funkční období 12/2022 – 12/2026.

Výbor zvolil tyto členy volební komise:                 

MUDr. Vladislav Chvála - předseda

MUDr. Jindra Friedrichová - člen

MUDr. Jana Peychlová - člen

Volby proběhnou elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP takto:

 1. – nominace kandidátů
 2. – volba nových členů výboru.

Elektronická NOMINACE KANDIDÁTŮ – od 12.10..2022 do půlnoci 26.10.2022

 1. Zpráva o spuštění nominace a formulář Vám budou zaslány na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Ve výše uvedeném termínu máte možnost nominovat kandidáty výběrem ze seznamu platných členů sekce.
 3. Každý volič může vybrat neomezené množství kandidátů (samozřejmě i sám sebe).
 4. Nominaci (odeslání formuláře) můžete provést pouze jednou.
 5. Žádáme Vás, abyste po odeslání nominace Vy vyzvali Vámi navržené kandidáty k zaslání souhlasu s nominací na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Elektronická VOLBA NOVÝCH ČLENŮ VÝBORU – od 7.11.2022 do půlnoci 20.11.2022

 1. Zpráva o spuštění voleb a formulář pro elektronické volby Vám budou zaslány na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Ve výše uvedeném termínu budete mít možnost vlastní volby z kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí.
 3. Každý volič může vybrat max. 3 kandidáty.
 4. Volit (odeslat formulář) může pouze jednou.

 

Výsledky budou vyhlášeny po ukončení voleb a odsouhlasení volební komisí na webových stránkách společnosti, ve zpravodaji a časopise Česká a slovenská psychiatrie.

Přeji Vám dobrou volbu, se srdečným pozdravem

MUDr. Vladislav Chvála

předseda volební komise


VOLBY 2018

Volby do výboru Sekce psychosomatické Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 9.11.2018 - 21.11.2018. Celkem hlasovalo 9 členů, tj. 35% z celkových 25 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 12/2018 – 12/2022 byli k datu 21.11.2018 zvoleni 3 kandidáti ze 4 navržených.

Jméno zvoleného kandidáta (seřazeno abecedně)
doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
doc. MUDr. Šimek Jiří, CSc.

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Hlavním cílem psychosomatické sekce se stane rozvoj mezioborové spolupráce a psychosomatický přístup k nemocnému.

Děkujeme Vám za účast při volbách!

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.