Sekce sociální psychiatrie 3808

Předseda:
MUDr. Ondřej Pěč, PhD.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

Místopředseda:

MUDr. Hejzlar Petr
MUDr. Suchomel Přemysl

Členové výboru:

PhDr. Dragomirecká Eva
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Rektor Juraj
 PhDr. Winkler Petr

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2018 – 06/2022

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3808

Webové stránky sekce: www.socialnipsychiatrie.cz


Členové sekce

Ke dni 6. 1. 2022 je v sekci 53 členů

Seznam členů


Volby

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
stávající výbor sekce vyhlásil volby do výboru na volební období 06/2022 – 06/2026. Budete volit 7 členů nového výboru.

Volby proběhnou dvoukolově (nominace a volba) elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP.

Výbor zvolil tyto členy volební komise:

MUDr. Milena Herčíková
PhDr. Ladislav Csémy
MUDr. Eva Šuhajdová

Vyzýváme všechny členy Psychiatrické společnosti, pokud chtějí být členem sekce, aby zkontrolovali, zda je jejich jméno v seznamu členů - odkaz. Případně se nejpozději do 28.2.2022 přihlásili ke členství.

HARMONOGRAM:
do 28.2.2022 máte možnost se do sekce přihlásit.

  • pokud jste členem PS ČLS JEP - zašlete pouze e-mail s vyjádřením zájmu o vstupu do sekce na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • pokud nejste členem PS ČLS JEP - vyplňte on-line formulář - https://databaze.cls.cz/prihlaska
  • ZKONTROLUJTE, prosím, zda jste členem v sekci: seznam na odkazu

od 7. 3. 2022 do půlnoci 1.4.2022

  • budete mít možnost nominovat kandidáty výběrem ze seznamu platných členů sekce.
  • Každý volič může provést nominaci pouze jednou. Vybrat může neomezené množství kandidátů.
  • Žádáme Vás, abyste po odeslání nominace vyzvali Vámi navržené kandidáty o zaslání souhlasu s nominací na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

od 11.4.2022 do půlnoci 15.5.2022

  • budete mít možnost vlastní volby z kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí.
  • Každý volič může volit pouze jednou, vybrat může max. 7 kandidátů.


Zpráva o spuštění elektronické nominace a voleb Vám bude zaslána na Váš e-mail uvedený v evidenci ČLS (na něj Vám také chodí tento zpravodaj) prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výsledky voleb budou vyhlášeny po ukončení voleb a odsouhlasení volební komisí na webových stránkách společnosti, ve zpravodaji a časopise Česká a slovenská psychiatrie.

Sledujte prosím své mailové schránky (i SPAM/nevyžádanou poštu) s dalšími informacemi o volbách.


Poslání sekce sociální psychiatrie

Posláním sekce sociální psychiatrie je především všestranně podporovat sociální a komunitní přístupy při prevenci, léčbě a rehabilitaci lidí trpících duševní nemocí. Tyto přístupy zejména zahrnují přiblížení léčby do přirozeného prostředí pacientů, zmenšení role ústavní léčby za současného rozvoje kooperující sítě komunitních zdravotnických a sociálních služeb. K dalším oblastem, které sekce podporuje, patří psychiatrická epidemiologie, zdravotní výchova a destigmatizace. Sekce využívá k této podpoře odborné a vzdělávací akce a konference, odborné publikace, poskytuje odborná stanoviska k výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, zejména ke koncepci oboru a postgraduálnímu vzdělávání.

Schůze výboru sekce v roce 2016-18 (datum a probíraná témata):

6.11. 2018
Příprava konference sociální psychiatrie.

16.10. 2018
Příprava konference sociální psychiatrie.

11.9. 2018
Ustanovení výboru sekce: MUDr. Pěč Ondřej, Ph.D. - předseda, MUDr. Hejzlar Petr – místopředseda MUDr. Suchomel Přemysl – místopředseda; zhodnocení odpolední Purkyňky, příprava konference sociální psychiatrie.

19.6. 2018
Výsledky voleb do výboru sekce, informace o sekci na psychiatrickém sjezdu, upřesnění programu Purkyňky, příprava konference sociální psychiatrie

24.4. 2018
Běžící volby do výboru sekce, přechodné zavirování webu sekce, příprava Purkyňky v září, příprava konference sociální psychiatrie 2018

31. 1. 2018
Kompletní volební komise, přesun zkusmého webu na reálný, psychiatrický sjezd v Mikulově, příprava odpolední Purkyňky sekce v září, příprava konference sociální psychiatrie 2018

22. 11. 2017
Doplnění volební komise, doplnění zkusmého webu sekce, příprava konference sociální psychiatrie 2018

26. 9. 2017
Příprava konference sociální psychiatrie 2018, členové volební komise, zkusmý web sekce, spolupráce s Ameprou

7. 6. 2017
Zhodnocení konference sociální psychiatrie 2016, příprava konference v roce 2018, volby do výboru sekce – aktualizace členů sekce, projekt MPSV k sociálnímu bydlení

2. 11. 2016
Spuštění zkusmého webu sekce, příprava konference sociální psychiatrie

5. 10. 2016
Web sekce, příprava konference sociální psychiatrie

6. 9. 2016
Samostatný web sekce, obnova webových stránek na webu PS, přihlašování nových členů, regionální odborní konzultanti, příprava konference sociální psychiatrie, zhodnocení symposia sekce na psychiatrickém kongresu

31. 5. 2016
Web sekce. Seznam členů sekce. Přihláška ke členství. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

5. 4. 2016
Web sekce. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

2. 2. 2016
Web sekce. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

Obnova členství

Probíhá obnova členství v sekci sociální psychiatrie. Prosíme členy PS ČLS JEP, kteří mají zájem o členství v sekci a v minulosti se nehlásili, aby se obrátili e-mailem na předsedu sekce s žádostí o vstup do sekce a souhlasem s podmínkami členství.

Podmínkami členství je souhlas s posláním sekce a další podmínky uvedené v Organizačním řádu odborných sekcí PS, zejména zájem o problematiku, účast na aktivitách sekce a zdržení se konání, které by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem sekce. 

 

Aktuální problémy a dění v sekci

Informace o aktuálním děním v oblasti sociální psychiatrie a komunitní péče naleznete na webových stránkách:  www.socialnipsychiatrie.cz

Domácí odkazy

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
www.cmhcd.cz

Asociace komunitní služeb
www.askos.cz

Asociace denních stacionářů a krizových center
www.adskc.cz

 

Zahraniční odkazy

International Journal of Social Psychiatry
http://isp.sagepub.com

International Journal ol Psychosocial Rehabilitation
http://www.psychosocial.com/

Faculty of Rehabilitation nad Social Psychiatry. The Royal College of Psychiatrists
http://www.rcpsych.ac.uk/college/faculties/rehabilitationandsocial.aspx

World Association for Social Psychiatry (WASP)
http://wasp-socialpsychiatry.org/

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
http://www.wapr.info/


ARCHIV

Volby do výboru Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly korespondenčně v termínu 14.5. 2018 – 23.5. 2018. Celkem hlasovalo 18 členů, tj. 54,54% z celkových 33 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 06/2018 – 06/2022 bylo k datu 23.5.2018 zvoleno 7 kandidátů z 9 navržených.

Jména zvolených kandidátů (seřazeno abecedně)

PhDr. Dragomirecká Eva
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Hejzlar Petr
MUDr. Pěč Ondřej
MUDr. Rektor Juraj
MUDr. Suchomel Přemysl
PhDr. Winkler Petr

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.