Seznam a kontakty organizací uživatelů péče

Celorepubliková působnost

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR (OSPDN ČR)

Sdružuje regionální občanská sdružení rodičů a příbuzných osob s duševní poruchou
AMICUS-BRNO, ANIMA OPAVA, FELICITAS PARDUBICE, ONDŘEJ-PRAHA, SANITY ZLÍN, ŠELA KOLÍN, SYMPATHEA o.p.s.

Prezentace OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR - DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE

Kontakt: Ing. Josef Závišek
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.spdn-cr.org

Spolek KOLUMBUS

Adresa: Keplerova 712/32, Ústí nad Labem 400 07
Kontakt: Ing. arch. Milan Jíša
Tel.: 774 279 364
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.spolekkolumbus.cz

Poslání:

 • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích
 • Rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné
 • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví
 • Ochrana zajištění právní pomoci duševně nemocných včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům

Činnost:

 • Poradenská činnost a hájení práv lidí s duševním onemocněním.
 • Přednášková a osvětová činnost pro personál psychiatrických nemocnic, komunitní zařízení a širší veřejnost.
 • Výměna dobré praxe v psychiatrických nemocnicích.
 • Aktivní účast na konferencích a seminářích týkajících se psychiatrie a péče o duševní zdraví v ČR i zahraničí.
 • Připomínkování zákonů a právních předpisů, návrhy změn stávajících právních předpisů, příprava návrhu zákona o duševním zdraví.
 • Organizování vzdělávacích seminářů a školení pro uživatele a uživatelské organizace /internet, práva pacientů, poradenství apod./.
 • Práce s médii /publikace článků a rozhovorů týkajících se duševního zdraví a destigmatizace psychiatrie/.
 • Rozvoj spolupráce s domácími i zahraničními organizacemi působícími v oblasti zdravotní, sociální a v oblasti hájení lidských práv.
 • Pořádání výstav výtvarných děl uživatelů psychiatrické péče.
 • Organizace výletů, rehabilitačních a výměnných pobytů pro uživatele.

VIDA o.s.

Kontaktní adresa: V Horkách 12, 140 00 Praha 4 – Nusle
Kontakt: Mgr. Jitka Styblíková
Telefon: 233 372 668, 775 585 352, 775 585 350
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.ivida.cz, www.vidacentrum.cz

Poslání: VIDA je občanské sdružení lidí s duševním onemocněním. Naše působnost je celorepubliková. Hlavním cílem VIDy je smysluplně využít vlastní zkušenost s duševním onemocněním v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti.

VIDA o. s. podporuje rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.

Naše motto: „KOMU JE RADY, TOMU JE POMOCI"

Činnost:

VIDA centra v ČR

VIDA centrum je informačně-poradenské centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci. Poskytujeme odborné sociální poradenství a to jak v kanceláři tak přímo v psychiatrických zařízeních např. v léčebnách, ve stacionářích, na psychiatrických odděleních nemocnic apod.

Cílem je poskytovat informace, poradenství a podporu na základě vlastních zkušeností a prožitků.

VIDA centra: Brno, Jeseník, Kolín, Pardubice, Plzeň, Praha, Rakovník, Ústí nad Labem

Program pro školy

Pracovníci této skupiny jsou lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, koordinátorem je profesionál. Setkávání v Praze.

Hlavní činnost:

 • Pořádání besed a přednášek na školách
 • Pořádání besed a přednášek pro širokou veřejnost, NNO atd. dle dohody

Program přispívá svojí činností mimo jiné k destigmatizaci duševní nemoci a k informovanosti veřejnosti o dané problematice.

Sekundárně má pozitivní vliv na členy skupiny, kteří jsou lidmi s duševní nemocí. Jejich působení v Programu přispívá k jejich posílení sebevědomí, mají pocit užitečnosti a necítí se vyřazení ze společnosti. Někteří členové sami uvádí, že jim jejich činnost pomáhá vyrovnat se s nemocí, že mohou teď otevřeněji mluvit o své nemoci, dává jim to možnost perspektivy a začleňuje je.

MAJRA

MAJRA je Mediální skupina, v které pracují lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, koordinátorem je profesionál. Setkávání v Praze.

Hlavní činnost:

 • Spolupráce na osvětových kampaních a příprava osvětových materiálů
 • Spolupráce s médii (TV, noviny, časopisy, ...)
 • Natáčení krátkých dokumentů

Aktivizace a podpora uživatelských a svépomocných aktivit v ČR

 • Asistenční a poradenská činnost uživatelským organizacím nebo svépomocným skupinám
 • Pomoc a podpora při vzniku svépomocných skupin
  Obsahem této služby je zejména seznámení se s fenoménem svépomoci, se systémem péče o duševně nemocné a pomoci při rozhodování a sestavování pravidel pro svépomocné skupiny. Jedná se zejména o nastavení pravidel fungování, pomoci jim sestavit jejich plán činnosti. Na začátku jde hlavně o možnost setkání, konzultací k různým probl. situacím.
 • Podpora spolupráce mezi těmito organizacemi a skupinami

Vydáváme a další

 • Adresář služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR
 • Knížky příběhů na různá témata
 • Realizujeme každý rok malý průzkum doplatků cen léku ve vybraných lékárnách v ČR
 • Snažíme se o systémové změny
 • Napomáháme destigmatizaci celé oblasti duševního zdraví a nemoci

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.