Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

SEROXAT 30 mg potahované tablety – ukončení uvádění léčivého přípravku na trh v České republice

SEROXAT SHORTAGE letter ke zveřejnění dne 3 4 2024

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133