Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Doporučené postupy psychiatrické péče II.

Psychiatrie - Doporučené postupy psychiatrické péče II.

Redakční rada:
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (předseda)
as. MUDr. Martin Anders Ph.D.
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
MUDr. Pavla Hellerová

"Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se v r. 2005 rozhodl pokračovat v programu vytváření doporučených postupů klinické praxe. Jeho první etapa začala před 10 lety a vyvrcholila v r. 1998, kdy sjezd naší společnosti projednal a schválil 14 doporučení. Ty byly později vydány v publikaci Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče (Raboch et al, Praha, Galén 1999, s. 181). Od té doby se jistě mnoho změnilo. Máme především k dispozici mnoho nových psychofarmak, ale též
v oblasti psychoterapie bylo publikováno více studií, které přinášejí výsledky splňující kritéria moderní medicíny založené na důkazech. Bylo tedy logickým krokem přistoupit k inovaci našich doporučení.
Významnou novinkou je ta skutečnost, že jsme pro tento projekt získali spolupráci České neuro-psychofarmakologické společnosti a Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, se kterými jsme se dohodli na týmu odborníků, kteří klinická vodítka vypracovali, recenzovali a revidovali. Koordinační rada projektu, která pracovala ve složení J. Raboch, předseda, zástupce Psychiatrické společnosti, M. Anders, sekretář, P. Hellerová, zástupce Psychoterapeutické společnosti, a J. Praško, zástupce ČNPS, požádala o spolupráci celkem 31 odborníků na jednotlivé okruhy problémů a diagnóz. Při naší práci jsme se snažili vycházet z doporučení skupiny AGREE Collaboration, která vypracovala kritéria posuzující kvalitu jednotlivých národních standardů. ..."

 

Ke stažení ZDE

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133