Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci stížnosti na používání síťových lůžek v psychiatrické péči v ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva informovala 29.4.2024 výbor Psychiatrické společnosti o rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci kolektivní stížnosti proti České republice č. 188/2019, v níž si v prosinci 2019 Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre stěžovala na používání síťových lůžek v psychiatrické péči v ČR. Mj, i na podkladě vyjádření, které poskytl ministerstvu výbor PS ČL JEP, Evropský výbor pro sociální práva dne 17. října 2023 jednomyslně rozhodl, že Česká republika neporušuje čl. 11 odst. 1 Evropské sociální charty („Charta“), který zaručuje právo na ochranu zdraví, a čl. 4 odst. 3 Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě, jenž zaručuje práva starých osob na sociální ochranu, z důvodu používání síťových lůžek v psychiatrické péči. Česká republika přijala po podání kolektivní stížnosti právní úpravu, která od ledna 2022 používání síťových lůžek v psychiatrické péči zakazuje a je s Chartou v souladu.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133