Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Domácí konference a semináře

Kalendář událostí

Pravidelná vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VĚDECKÉ SCHŮZE

 Vážení členové Psychiatrické společnosti,

rádi bychom se vám omluvili za aktuální zdržení ve zveřejňování přednášek na našich webových stránkách. Toto zpoždění nastalo z technických důvodů, na jejichž odstranění intenzivně pracujeme.

Jakmile budou přednášky dostupné, budeme vás informovat o jejich zveřejnění a pošleme vám instrukce o postupu získání kreditů.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které toto zpoždění může způsobit, a děkujeme vám za vaši trpělivost a pochopení. Věřte, že děláme maximum pro to, abychom situaci co nejrychleji vyřešili a zajistili přístup ke všem potřebným informacím.

S úctou,

Lenka Knesplová
ředitelka stálého sekretariátu

 


 
PARTNEŘI VĚDECKÉ SCHŮZE
                

 


Vážení členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Psychiatrická společnosti ČLS JEP organizuje každou první středu v měsíci Vědecké schůze PS ČLS JEP, které se tradičně konají ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Výbor PS považuje tyto schůze za stěžejní platformu setkávání svých členů, výměny odborných informací a průběžného zvyšování odborné kvalifikace svých členů. Proto jsme se od roku 2020 rozhodli pozměnit strukturu schůzí. Hlavní cíle této změny jsou: 1) zvýšení bezprostředního odborného přínosu pro účastníky, a s tím související 2) zvýšení atraktivity účasti pro všechny členy společnosti. Zkrácení délky celého programu (10:00-11:30, a 11:45-13:15) pak má rovněž za cíl 3) umožnit plnohodnotnou a pohodlnou účast i mimopražským členům společnosti.

Program bude nově rozdělen do dvou bloků:

Hlavní program (10.00-11.30) budou zajišťovat primárně vybraná psychiatrická pracoviště, která mají ve své náplni nejen klinickou práci, ale také výzkum a vzdělávání, tedy psychiatrické kliniky, NÚDZ apod. Ostatní odborná pracoviště (PO, PN, CDZ apod.) jsou samozřejmě také srdečně vítána. Nicméně Výbor PS ČLS JEP chápe, že pro tato pracoviště bylo v minulosti často obtížené naplnit celý dopolední program. Organizačně se tedy v r. 2020 primárně zaměříme na zajištění Hlavního programu psychiatrickými klinikami (PK) a NÚDZ s tím, že další pracovitě by se zúčastnila tak, že jejich pracovníci budou PK vyzváni přednášet v jejich blocích (typicky by se jednalo o spolupracovníky na výzkumném či jiném projektu). Nebo je možné se o zajištění celého Hlavního programu přihlásit na sekretariátu PS ČLS JEP (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) s tím, že Výbor následně s potěšením a rád přidělí nejbližší neobsazený termín.

Struktura Hlavního programu by pak měla být spojená jedním jednotícím tématem, které zajištující pracoviště považuje za potřebné, a ve kterém současně může ostatním poskytnout žádoucí expertízu (nikoliv tedy již „Program zajišťuje Psychiatrické klinika XZ“, ale např. „Panická porucha: od etiopatogeneze ke komplexní terapii“ a v podtitulu „Program zajišťuje Psychiatrické klinika XZ“). Podobně jako doposud bude každému tomuto bloku předsedat zkušený gestor. Blok by pak měl zahrnovat I) úvodní přehledové sdělení, které uvede posluchače do problematiky na základě posledních poznatků, II) jedno až dvě sdělení, které tématiku rozvinou a přiblíží příspěvek daného pracoviště k problematice (typicky výsledky vlastního výzkumu či projektů inovace), III) jedno zcela praktické sdělení, které bezprostředně může pomoci psychiatrům první linie (typicky kasuistika, kasuistické série, nebo léčebná doporučení spojená s kasuistikou). Protože primárním cílem Hlavního programu je odborné setkání a vzájemné obohacení účastníků, je nezbytné, aby gestor zajistil dostatečný prostor pro diskuzi, té by mělo být alokováno min. 20% času celého bloku. Hlavní program tedy bude obsahovat 3, max. 4 sdělení.

Edukační sekce (11:45-13:15) bude koncipovaná zcela prakticky a bude typicky zahrnovat jednu přednášku z psychofarmakologie a jednu přednášku z psychoterapie. Přednášet budou typicky přední odborníci z dané klinické oblasti. Alternativně budu zařazována také přehledová edukační sdělení na širší témata (neurobiologie, nosologické systémy, psychologie etc.) s tím, že vždy budou kombinována komplementární témata biologicky a psychologicky orientovaná. Oba autoři se pak navzájem uvedou a navzájem si také budou řídit diskuse k příspěvkům. Každému sdělení bude alokováno 50% času (tzn. délka každého sdělení bude 45 min. vč. diskuse). I v tomto bloku je nezbytné myslet na adekvátní prostor pro diskuzi a prostor využít pro praktické dotazy, které k oběma tématům mohou padnout. V případě potřeby bude možné program i mírně protáhnout. Předpokládáme, že navržené uspořádání bude pro posluchače nejen obohacující, ale také zábavné a inspirující.

Pro pravidelná setkání Sekcí PS ČLS JEP bude vyhrazen čas po skončení edukačního bloku.

Věříme, že navržené organizační změny Vědeckých schůzí PS ČLS přispějí nejen k vyšší atraktivitě, ale především ke zvýšení odborné úrovně členů společnosti. V této souvislosti si Výbor PS ČLS JEP rovněž dovoluje apelovat na přednosty a primáře, aby umožnili svým lékařům (a psychologům) účast na těchto významných setkáních a stimulovali je k diskusi nebo aktivní účasti.

Za Výbor PS ČLS JEP připravil
Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.

Sekce pro alkohol a jiné toxikomanie pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návykové nemoci ČLS JEP ve stejných termínech (tj. vždy první středu v měsíci, s výjimkou prázdnin, 12:00 – 13:30 hod.) na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, Apolinářská 4a (Jungmannův dům), 1. patro, aula.

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133