Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

XXXV. česko-slovenská soudně psychiatrická konference, 19. - 22. 9. 2012, Třeboň


Pořádá:
Sekce soudní psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Sekce soudní psychiatrie Slovenské psychiatrické společnosti
Místo konání: Třeboň, hotel Zlatá hvězda
Datum konání: 19. 9. - 22. 9. 2012
Téma konference: Návykové nemoci, Soudní problémy návykových jevů, Varia

Další informace + přihláška
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133