Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

SYMPOZIUM: STRES, ÚZKOSTNÉ PORUCHY A JEJICH LÉČBA Z POHLEDU BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE, 19. - 21. 4. 2012, Jihlava

Pořádá: Společnost pro biologickou psychiatrii, Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické
společnosti ČLS JEP a Kuffnerovým nadačním fondem
Místo konání: PL Jihlava
Datum konání: 19. – 21. 4. 2012

Další informace + přihláška

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133