Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Program oslav 100.výročí narození Lea Eitingera. 15.9.-14.12.2012

Lomnice u Tišnova, Brno - podzim 2012

leo_eitinger1

Leo Eitinger
12. 12. 1912 – 15. 10. 1996

Významný norský psychiatr a humanista se narodil 12. 12. 1912 v Lomnici u Tišnova. Dětství strávil v Lomnici a Pohořelicích, po maturitě na Židovském reálném gymnáziu v Brně vystudoval medicínu na Masarykově univerzitě.
Před svou emigrací do Norska aktivně spolupracoval s Nadací Odda Nansena, jíž se podařilo odvézt několik desítek židovských dětí i dospělých do Norska.
V Norsku působil jako lékař. V roce 1942 byl odvlečen do koncentračního tábora Osvětim, kde působil jako vězeňský lékař – kromě mnoha jiných zachránil život Eliemu Wieselovi. Po osvobození, jejž se dočkal v táboře Buchenwald, se vrátil do Norska, kde se vypracoval na jednoho z nejuznávanějších psychiatrů. Jeho největším přínosem jsou studia v oblasti viktimologie; zasadil se o zavedení diagnóz posttraumatická stresová porucha a trvalá změna osobnosti následkem nadměrného stresu, díky nimž se dočkaly odškodnění mnohé válečné oběti.
Leo Eitinger se po celý život angažoval v boji za lidskou důstojnost, proti xenofobii a rasismu. V Norsku je Eitingerova osobnost chápána jako symbol nejvyšších lidských hodnot.
Jeho autoritu nejlépe dokládá Cena Lea a Lisl Eitingerových, kterou každoročně udílí Univerzita v Oslu vědcům propagujícím lidská práva.
Leo Eitinger byl komturem Norského královského řádu sv. Olava; tento řád mu udělil norský král za mimořádný přínos v oblasti medicíny.
Leo Eitinger zemřel 15. 10. 1996 v Oslu.

CV Lea Eitingera ke stažení ZDE

15. 9. 2012, sobota / Lomnice
Dny evropského dědictví
10–17 h Oslavy DED v lomnické židovské čtvrti
13–14 h soubor Drahan, 14.30–16 h soubor KlezMehrin
Komentované prohlídky zámku, kostela, radnice a synagogy
Výstava o osudech Lea Eitingera a jeho rodiny
Ochutnávka židovských specialit
15 h Odhalení bysty Lea Eitingera v lomnické synagoze; autorem bysty je sochař Nikos Armutidis.

8. a 9. 11. 2012, čtvrtek, pátek / Brno
Leo Eitinger: konference ke 100. výročí narození významného psychiatra a humanisty
Odborný a lidský odkaz Lea Eitingera

Program konference ke stažení ZDE: leo-eitinger_konference-program-2

Konferenci pořádá Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí a Masarykova univerzita ve spolupráci s Universitetet i Oslo, Českou psychiatrickou společností a dalšími partnery.
Finanční prostředky na konferenci poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí Norského království prostřednictvím Velvyslanectví Norského království v Praze.

Tisková konference s norskými hosty je předběžně plánována na 7. 11. v 17.30 hodin.

8. 11. od 13 h
Odborný  odkaz Lea Eitingera / Professional legacy of Leo Eitinger

přednáškový sál Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno
angličtina | English

13.00
Zahájení | Opening
Jens Eikaas
velvyslanec Norského království v České republice | Norwegian ambassador to the Czech Republic
Představitelé Masarykovy univerzity, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje | Representatives
of Masaryk University, the City of Brno and the South Moravian Region

13.45
Představení knihy Magneho Skjaraasena Doktor pro život. Příběh Lea Eitingera. | Presentation of the
book Magne Skjaraasen – Doctor for Life. The Story of Leo Eitinger (nakl. Doplněk)

14.15
Prof. Lars Weisæth, MD
Organizace psychosociálních podpůrných služeb po teroristickém útoku 22. července 2011 |The 22 July 2011 terror attacks: Organizing psychosocial support services

14.45
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Násilí a viktimizace u českých psychiatrických pacientů | Violence and viktimization among Czech psychiatric patientes
Vevera J1, Černý M1, Kučíková R2 (1Department of Psychiatry of the  First Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic, 2Psychiatric Hospital Bohnice, Prague, Czech Republic)
Aims/Objectives: To examine the prevalence of violent behavior, victimisation and its consequences among people receiving in-patient treatment for severe mental illness and control group.
Methods: Data on violent behavior and victimization, sexual and physical abuse in childhood, posttraumatic stress disorder (PTSD), and substance abuse were obtained from adult in-patients with psychotic disorders and from their collaterals. A total of 167 patients (57.5% men and 42.5% women) participated. Control group was recruited from Department of Stomatology (n=211).
Results: Violent behaviour during preceding 6 months was higher in men  (34%) and women (34%) patients compared to controls (13%, resp. 15%) (p<0,01). Victimisation was higher in women patients (39%) compared to controls (26%) (p<0,05). There were not significant difference in male patients (30%) and controls (24%).
Any form of sexual abuse was more frequent in women patients (39%) compared to controls (20%) (p<0,01). 
Comorbidity of schizophrenia and PTSD was detected in 7% of men and 14% of women. There were not significant difference in male patients (0%) and controls (24%). While PTSD was more frequently (p<0,05) detected in women (11%) then in men control (3%), the difference was not significant in patients (7% of men, 14% of women).
Conclusion: Patients with psychotic disorders are often victims of violent attacks. Gender does not differ in aggressive behavior, but plays role in victimisation. Victimisation and its impacts (e.g PTSD) among patient with schizophrenia are underreported and consequently not properly treated.
1.         Vevera, J., et al., Violent behaviour in schizophrenia. Retrospective study of four independent samples from Prague, 1949 to 2000. Br J Psychiatry, 2005. 187: p. 426-30.
2.         Vevera, J., et al., An increase in substance misuse rather than other mental disorders has led to increased forensic treatment rates in the Czech Republic. Eur Psychiatry, 2009. 24(6): p. 380-7.

15.15
přestávka | coffee break

15.30
Ass. prof. Trond Heir, MD.
Tsunami 2004: Přeživší a pozůstalí, výsledky výzkumu | The 2004 Tsunami: Survivors and bereaved, research findings

16.00
doc. MUDr. Marek Preiss
Trauma a posttraumatický růst | Trauma and posttraumatic growth
Přednáška shrnuje základní informace o posttraumatickém růstu (PTG) v souvislosti s vyrovnáváním se s traumatem či s krizovou situací. Uvádí možnost měření PTG, zmiňuje 5 kategorií posttraumatického růstu –  vztahy s druhými lidmi nové životní možnosti, osobnostní růst, spirituální změnu a ocenění života. Uvádí příklady PTG v klinické praxi.

16.30
prof. Ulrik Fredrik Malt
Dlouhodobý psychiatrický dopad fyzického zranění | Long-term psychiatric outcome of physical injury

17.00
doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.
Proč je obtížná léčba těch, co přežili holocaust? | Why is treatment of Holocaust survivors difficult?
V odborné části svého sdělení vysvětlím, proč bych se přimlouval za to, aby se holocaustu (hebrejsky „oběť zápalná“, která by dávala smrti miliónů v koncentračních táborech jistý smysl) říkalo „šoa“ (hebrejsky zničení, záhuba, zmar). Člověk si totiž lépe pamatuje zajímavou nedočtenou knihu než dočtenou: v mozku zůstává, na co je zvědavý a co mu zbývá jako nedořešený problém, než na to, čemu už rozumí. A lidstvo bude mít takovou nedočtenou knihu v mysli a nedovolí popírat, že k šoa došlo.

Registrace: Barbora Antonová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9. 11. od 9 h
Lidský odkaz Lea Eitingera | Human Legacy of Leo Eitinger
přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie, Husova, Brno / Lecture hall of the Museum of Applied Arts of the Moravian Gallery, Husova, Brno

jednací jazyk: čeština a norština / Språk: tsjekkisk og norsk

9.00
Zahájení | Åpning

9.05
Miluše Juříčková
Leo Eitinger jako autor populárně vědeckých textů | Leo Eitinger som forfatter av populærvitenskapelige tekster

9.25
Jan Alexander Svoboda Brustad
Leo Eitinger a holocaust v Norsku | Leo Eitinger og holocaust i Norge

9.45
Astrid Nøklebye Heiberg
Přítel a rádce | Venn og veileder

10.10–10.30
coffee break

10.35
Bjarte Bruland
Leo Eitinger v kontextu badatelských projektů Židovského muzea v Oslo | Leo Eitinger i kontekst av forskningsprosjekter ved Oslo Jewish Museum

11.00
Judita Matyášová
Sofiina volba po česku | Sofies valg på tsjekkisk
Wintonovy děti žily v Británii, ale existovala i jiná skupina židovských dětí z Československa, která přežila ve Skandinávii. Jaké byly jejich osudy? Projekt Sofiina volba po česku mapuje osudy 150 židovských dětí z Československa. Podobně jako Styronova Sofie i jejich rodiče museli vybrat jen jednoho z potomků a poslat ho do bezpečí.  Děti vycestovaly v říjnu 1939 do Dánska, odkud v roce 1943  uprchly do Švédska. Při útěku mezi sebou ztratily kontakty a po válce se rozjely do všech stran.  V lednu 2011 Judita Matyášová, publicistka a badatelka Vojenského historického ústavu v Praze, zjistila, že se děti neviděly 70 let. Vyhledává je po celém světě, na přednášce představí osudy, které objevila v Čechách, Dánsku, Švédsku a v Izraeli.

11.30
Oldřich Vinař
Setkávání s Leem Eitingerem | Møte med Leo Eitinger
S Eitingerem jsem se setkal poprvé pravděpodobně už během svých studií medicíny na Masarykově univerzitě v  Brně. Pak to bylo někdy kolem roku 1960 na jedné psychiatrické konferenci v Brně, která nebyla ohlášena jako mezinárodní. Štíhlý muž vyšší postavy, se zvláštně ušlechtilými rysy ve tváři, dodávajícími mu jisté charisma, který přijal z Norska a mluvil česky. Pak jsme se viděli častěji, později si psali nebo telefonovali. Požádal mne totiž, abych se staral o jeho sestru bydlící v Praze.

Registrace: Barbora Antonová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

20. 11., úterý / Brno, Dům pánů z Kunštátu
Reprezentace traumatu v literatuře a umění
Odborné kolokvium pořádané Ústavem české literatury a knihovnictví a Centrem literárních a interkulturních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Domem umění města Brna.
Cílem odborného kolokvia je představit výzkum rozmanitých podob traumatu na poli kultury, zvláště literatury a umění dvacátého století. Přednesené příspěvky budou tematizovat umělecké zrcadlení traumatu v nejrůznějších stadiích a podobách, v sociálních a psychologických souvislostech, historických a filozofických kontextech. Žánry odborné reflexe a diskuse umožní účastníkům kolokvia sdílet zkušenosti, výzkumné perspektivy a poznatky v tvořivém dialogu.
Předpokládáme, že kolokvium přinese jak dílčí zhodnocení a závěry bádání, které ve formě studií vytvoří základ monografické publikace, ale zároveň otevře nové otázky a problémové okruhy k dalšímu rozvíjení odborné debaty v širokých kulturních souvislostech.
Jednací jazyk: čeština nebo slovenština.

3.–5. 12. 2012, Brno, kino Art
Filmový cyklus

12. 12. 2012, středa, 18 h / Lomnice
Pietní akt u bysty Lea Eitingera v Lomnici
 leo eitinger_busta

14. 12. 2012, pátek
ČRo 3 Vltava – večer věnovaný Leu Eitingerovi


17. 9. v 19.30 / Divadlo U stolu, Zelný trh 9
Elie Wiesel – Šamhorodský proces (Soud nad Bohem)
Divadlo U stolu 
Dramatický příběh jedné noci kdesi ve ztracené vesnici, skryté v prachu a tmě.
Strhující hra nositele Nobelovy ceny míru, velkého svědka holocaustu. Šamhorodský proces byl nejednou inscenován v zahraničí, na české půdě byl poprvé uveden právě v Divadle U stolu. www.divadloustolu.cz

Literární revue WELES 51–52
Listopadové dvojčíslo přinese speciální tematický blok věnovaný Leu Eitingerovi a problematice „poezie po Osvětimi“ (Tadeusz Borowski). Ve stejném měsíci se uskuteční i literárně-hudební večer pod názvem Básník v lágru, reflektující mj. osudy a tvorbu Tadeusze Borowského, Josefa Čapka, Jiřího Daniela, Alexandra Solženicyna a Varlama Šalamova.
WELES www.welesrevue.cz

 


Oslavy 100. výročí narození Lea Eitingera pořádá Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí
www.oslomnice.cz

Záštitu nad oslavami 100. výročí narození Lea Eitingera převzali  primátor statutárního města Brna Roman Onderka, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, norský velvyslanec v ČR Jens Eikaas, český velvyslanec v Norsku Luboš Nový, rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek


Městys Lomnice, Masarykova univerzita, Ministerstvo zahraničních věcí Norského království, Velvyslanectví Norského království v Praze, University of Oslo, Det Jødiske Museum Trondheim, Holocaustsenteret Oslo, Židovská obec v Brně, Česká psychiatrická společnost, Odbor zahraničních vztahů Magistrátu statutárního města Brna, Skandinávský dům, Jihomoravský kraj, Nadační fond obětem holocaustu, poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Brzobohatá, Dům umění města Brna,  Weles, TIC – kino Art, REISTAV  CZ, Volksbank, Ing. Milan Vojta 


Kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 732 632 019


www.eitinger.cz

leo_eitinger_razitko1


 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133