Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vondráčkův večer, 5.11.2012., Praha - Lékařský dům

Program:

Večer u příležitosti 120. výročí úmrtí prof. MUDr. Jacoba Fischela

Koordinátor prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Téma: Hyperkinetická porucha ADHD v klinické praxi dětí i dospělých

1. Raboch J.: Úvod - 10 min.

2. Papežová H.: Existuje Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) u dospělých? - 15 min.

3. Paclt I.: Hyperkinetická porucha (ADHD) v kontextu dětské a dorostové psychiatrie - 15 min.

4. Uhlíková P.: Komplexní terapeutické programy pro pacienty ADHD v dětství a v dospělosti - 15 min.

5. Ptáček R.: Efektivita nefarmakologickcýh postupů v léčbě ADHD - 15 min

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133