Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2013

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlásil Novinářskou cenu 2013 za publicistický, repor­tážní či naučný článek, ev. filmový dokument, který představuje významný příspěvek k porozu­mění duševním one­mocněním, ke zlepšení postaveni duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Vítězem se stal Petr Třešňák s článkem "
Děti úplňku"publikovaným v časopise Respekt.

Články naleznete zde: Děti úplňku

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133