Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2014

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlašuje novinářskou cenu 2014 za publicistický, reportážní či naučný článek, ev. filmový dokument (publikovaný od posledního udělení ceny v červnu 2014 dosud), který představuje významný příspěvek k porozumění duševním onemocněním, ke zlepšení postaveni duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Vítězem se stala Ludmila Hamplová s článkem „Důchodci na prášcích“.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133