Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2015

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlašuje novinářskou cenu 2015 za publicistický, reportážní či naučný článek, ev. filmový dokument (publikovaný od posledního udělení ceny v říjnu 2015 dosud), který představuje významný příspěvek k porozumění duševním onemocněním, ke zlepšení postaveni duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Vítězem se stal Petr Třešnák s články „Drogy, které léčí“ a „V pekle vzpomínek (Co zažívají lidé, co přežili katastrofu)“.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133