Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2017

za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017

byl hodnotící komisí pověřenou Psychiatrickou společností ČLS JEP oceněn dokumentární cyklus 

ŽIVOT ZA ZDÍ
Autor: Jeroným Janíček
(www.youtube.com/zivotzazdi)

Novinářská cena 2017

 

Blahopřejeme!

Cena byla podpořena společností  Mylan

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133