Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2018

Za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2018

hodnotící komise pověřená Psychiatrickou společností ČLS JEP ocenila

články vydané v týdeníku Respekt
redaktora Mgr. Petra Třešňáka

Novinarska cena 2018

Blahopřejeme!

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133