Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2019

Za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2019

hodnotící komise pověřená Psychiatrickou společností ČLS JEP ocenila

 

článek vydaný v časopise Týden 

Jak zvládnout sexuální odchylku novináře Mgr. Pavla Barocha

 

 Blahopřejeme!

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133