Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2021

Na základě relativně nízkého počtu přihlášených příspěvků a jejich obsahu, který beze zbytku nenaplňoval kritéria zaměření ceny, se Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP rozhodl v roce 2021 neudělit Novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin v roce 2020. Smyslem této ceny je podpořit a ocenit všechny novináře, kteří přispívají k destigmatizaci psychických onemocnění i pacientů a informují širokou veřejnost o problematice duševního zdraví.

Těšíme se proto na příspěvky do nového ročníku Novinářské ceny za nejlepší novinářský počin v roce 2021, jejíž vítěz bude vyhlášen na XIV. Sjezdu psychiatrické společnosti v červnu 2022.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133