Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2022

Za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2021

hodnotící komise pověřená Psychiatrickou společností ČLS JEP ocenila

článek Poskytuje pomoc obětem i pozůstalým: Nelze se předem připravit, říká krizová interventka

uveřejněný na Vitalia.cz 

novinářky Mgr. Hany Válkové

 

102 XIVSjezdPsychiatrickeSpolecnosti Mikulov 2022 MALY

Blahopřejeme!

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Předsedkyně hodnotící komise

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133