Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena - PRAVIDLA

Do soutěže o Novinářskou cenu PS ČLS JEP (dále jen NC) lze přihlašovat žurnalistické výstupy publikované v tištěných, audiovizuálních, či online médiích.

Každý nominující může do soutěže o NC přihlásit pouze jeden publikovaný výstup.

Mediální výstupy lze do soutěže nominovat výhradně prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.psychiatrie.cz, a to do 15. dubna daného roku.

Přihlášené příspěvky budou posouzeny nezávislou komisí složenou z odborníků v oblasti psychiatrie a novinářů.

Vítěz bude vyhlášen na konferenci Psychiatrické společnosti, která se daný rok koná, vždy bude zveřejněno s vyhlášením soutěže.

 

Složení hodnotící komise:

prof. MUDr. Papežová Hana, CSc.

MUDr. Možný Petr        

doc. MUDr. Vevera Jan, Ph.D.

MUDr. Nawka Alexandr

Kulhavý Jan

Mgr. Červenka Jan

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133