Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2023

Za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2023

hodnotící komise pověřená Psychiatrickou společností ČLS JEP ocenila

článek Jak se nepoddat úzkostem spojeným s válkou? Pomohou telefonické linky i online terapie

uveřejněný na Vitalia.cz 

novinářky Mgr. Hany Válkové

IMG 0764

Blahopřejeme!

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Předsedkyně hodnotící komise

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133