Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Ředitelka DPN Louny vypisuje výběrové řízení na pozici primář/ka oddělení dětské a dorostové psychiatrie

Ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Louny vypisuje výběrové řízení na pozici:
 
Primář/ka DPN Louny
 oddělení dětské a dorostové psychiatrie
Požadujeme

 • specializovanou způsobilost v oboru Psychiatrie nebo Dětská a dorostová psychiatrie
 • minimálně 8 let praxe v oboru
 • licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
 • odbornou a zdravotní způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • spolehlivost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k pacientům
Nabízíme
 • nadstandardní náborový příspěvek
 • zázemí akreditovaného pracoviště
 • zařazení a platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
 • vysoké osobní ohodnocení (až do 50 % platu)
 • podporu dalšího profesního rozvoje
 • zaměstnanecké bonusy (příspěvek na penzijní připojištění, stravování s příspěvkem zaměstnavatele, 6 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna)

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2024 (nebo dohodou)
K přihlášce do VŘ přiložte: ověřené kopie dokladu o dosaženém vzdělání, o dosažení spec. způsobilosti a licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, profesní životopis, doklad o trestní bezúhonnosti (ne starší 3 měsíců), koncepci rozvoje a řízení oddělení
 
Přihlášku spolu s přílohami doručte do 30. 4. 2024 do 14 hod osobně na personální oddělení DPN Louny, nebo zasílejte poštou s označením „Výběrové řízení“ na adresu: Dětská psychiatrická nemocnice Louny, personální odd., Rybalkova 2962, 440 01 Louny.

Zveřejněno do 5.9.2024

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133