Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Literatura KE ZKOUŠCE PO KMENI z Psychiatrie od r. 2024

Základní – povinná

HOSÁK L, HRDLIČKA, M, LIBIGER J. a kol.: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015

JIRÁK R. a kol.: Gerontopsychiatrie, Galén, 2013

KALINA, K. a kol.: Klinická adiktologie. Praha, Grada, 2015

MOHR P., et al.: Klinická psychofarmakologie. Maxdorf Jesenius. 2017

PAPEŽOVÁ H. a kol.: Naléhavé stavy v psychiatrii. Maxdorf Jesenius. 2014

ANDERS M, UHLÍKOVÁ P., DOUBEK P. a kol.: Doporučené postupy psychiatrické péče PS ČLS JEP 2018, online: https://postupy-pece.psychiatrie.cz/

Dále doporučujeme domácí odborná periodika za posledních 5 let:

Česká a slovenská psychiatrie, Psychiatrie, Psychiatrie pro praxi

Doplňková doporučená literatura

BALINT, M.: Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha, Grada, 1999

ČERNOUŠEK, M. Šílenství v zrcadle dějin. Avicenum, 1994

DÖRNER, K., PLOG., U.: Bláznit je lidské. Praha, Grada, 1998, 356 s.

DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A.: Diagnostika a terapie duševních poruch. Grada, 2015.

FREUD, S.:  Výklad snů. Pelhřimov, NPT, 1994.

HONZÁK, R.: Komunikační pasti v medicíně. Praha, Galén, 2. vyd., 1996,165 s.

KAHNEMAN, D.: Myšlení rychlé a pomalé 

KALINA, K.: Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii, Praha, Grada 2013

KALIŠOVÁ, L.: Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe. Karolinum 2019.

KLIMPL, R.: Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci. Grada, 1998

KNOBLOCH, F., KNOBLOCHOVÁ, J.: Integrovaná psychoterapie. Grada, Avicenum, 1993

KRATOCHVÍL, S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál,2. vyd., 2000, 392 s.

LUDEWIG, K.: Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha, Pallata, 1994

PRAŠKO, J. a kol.: Poruchy osobnosti. Praha, Portál, 2003, 358 s.

RAHM, E., MAHNKOPF, A.: Psychiatrie. Učebnice pro studium a praxi, Praha, Grada, 2001, 468 s.

SPITZER, M: The Mind within the Net: Models of Learning, Thinking, and Acting. ‎ A Bradford Book; Reprint edition (February 28, 2000)

VACEK, J: Velké psychiatrické případy. Paseka, 2001.

VODÁČKOVÁ, G. a kol.: Krizová intervence. Praha, Portál, 2002, 520 s.

VYMĚTAL, J.: Lékařská psychologie. Portál, 2003, 396 s.

YALOM, I.D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové, Konfrontace, 1999

ZVĚŘOVÁ, M.: Gerontopsychiatrie v klinické praxi. Grada 2022.

 

Zveřejněno 11.8.2023

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133