Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Novinářská cena 2024

Psychiatrická společnost ČLS JEP vypisuje Novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2023

Pravidla ZDE

Vyhlášení soutěže proběhne

    • buď na XV. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
    • nebo na slavnostní Vědecké schůzi PS ČLS JEP prezenčně v prosinci dne 4.12.2024 v 10 hod. ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN na Praze 2.

 


Do soutěže byly přihlášeny tyto počiny:

Soutěžící novinář Název článku
Anna Dvořáková Krátký dotazník dokáže odhalit poporodní depresi. Trpí jí pětina žen
Sylvie Lauder Psychedelika změní psychiatrii
Iva Bezděková Díry ve dveřích, vymontované sifony. Zde se léčí děti s nejtěžšími psychickými problémy a nevejdou se sem
Ludmila Hamplová            Vánoce nejsou vždy šťastné. Nejste na všechno sami. Můžete si říct o pomoc
Kateřina Kubalová Manuál na sebe
Lea Surovcová Těžko v duši

 


 

Děkujeme firmě EGIS za podporu Novinářské ceny, která ocení vynikající novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku vydaný v roce 2023. Jejich štědrost nám umožňuje vytvořit prostor pro ocenění a podporu kvalitní žurnalistiky, která přispívá k porozumění duševním onemocněním, zlepšení postavení duševně nemocných a destigmatizaci psychiatrie a jejích pacientů.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133